NAEPS_Maslov_Volodymyr_Petrovych

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Контакти: vpmaslov@ukr.net, 525-58-30, 204-85-03

Персональна сторінка викладача

В 1969 р. закінчив фізико-енергетичний факультет Московського інженерно-фізичного інституту (МІФІ). З 1969 по 1970 р. стажер-дослідник МІФІ, 1970-1973 рр. – аспірантура МІФІ, яку закінчив захистом дисертації кандидата технічних наук. З 1973 р. працював в Інституті металофізики НАН України, а з 1974 р. по 1991 р. в Київському філіалі науково-технологічного інституту оптичного приладобудування на посадах старшого наукового співробітника, начальника лабораторії, начальника відділу, директора, в 1991 р. ця установа була перейменована в Український технологічний центр оптичного приладобудування, де він працював на посаді директора до 1997 р., потім за переводом з 1997 по 2001 р. працював на ДП «Завод «Арсенал» (м. Київ) на посадах Головного технолога, а потім заступника Генерального директора з маркетингу. В 2001 році перейшов на роботу в Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, де і працює завідуючим відділу фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства. Доктор технічних наук (2009 р.) зі спеціальності 05.02.01 “Матеріалознавство”, має наукове звання професора (2015 р.).

Багато років (з 1982 по теперішній час) працює викладачем (асистент, старший викладач, доцент спочатку на кафедрі приладобудування, а з 2009 р. на кафедрі НАЕПС) на приладобудівному факультеті.

Член 2-х спеціалізованих вчених рад НТУУ «КПІ». З 2013 року він є членом спеціалізованої вченої ради Д26.002.07 НТУУ «КПІ», а з 2014 року є членом спеціалізованої вченої ради Д26.230.01 Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

Є членом редколегій 2-х закордонних наукових журналів: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (Німеччина) та American journal of optics and photonics (США).

Член міжнародної організації оптиків OSA (США).

Має більше 100 наукових публікацій, 12 монографій, з яких 6 закордонного видання, та понад 40 авторських свідоцтв і патентів України. Під  керівництвом Маслова В. П. захищено 3 кандидатські дисертації. Є науковим керівником аспірантки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Дорожинської Г.В. Науковий керівник студентів, які працюють над магістерськими дисертаціями.

Викладає навчальні дисципліни “Нанотехнології та наноматеріали”, “Геоінформаційні технології в екології“.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконання НДДКР

Наукові інтереси – розробка наноматеріалів та нанотехнологій, інформаційно-вимірювальні сенсорні технології контролю фізичних величин, розробка та дослідження нових конструкторсько-технологічних рішень для оптико-електронного приладобудування.

ід його керівництвом успішно виконувались і виконуються науково-дослідні та інноваційні вітчизняні та міжнародні проекти, що фінансувались (фінансуються) Міністерством освіти та науки України, Президією НАН України та Українським науково-технологічним центром (УНТЦ) в галузі сенсорної техніки та нанотехнології. З 2010 по 2012рр приймав участь в міжнародному проекті (Германія – НТУУ КПІ) з трансферу міжнародних знань в галузі стандартизації та гарантії якості в оптичній індустрії України.

У 1995 році Указом Президента України Маслову В.П. було присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України».

У 2011 році Маслова В.П. нагороджено Державною премією України у галузі науки і техніки. Премія присуджена за цикл робіт зі створення нових функціональних матеріалів і розробки конструкторсько-технологічних рішень для спеціального приладобудування.

В 2016 році отримав Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

У 2018 р. – в зв’язку зі сторіччям Національної академії наук України Маслов В.П. був нагороджений медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018» Міжнародної академії рейтингових технологій та соціології «Мартіс».

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Остафьев В.А., Маслов В.П. Роторные и роторно-конвейерные линии в металлообработке / В.А. Остафьев, В.П. Маслов – К.: Техніка, 1988. 135 с.
 • Таланчук П.М., Голубков С.П., Маслов В.П. Сенсоры в контрольно-измерительной технике / П.М. Таланчук, С.П. Голубков, В.П. Маслов – К.: Техніка, 1991. 175 с.
 • Таланчук П.М., Голубков С.П., Маслов В.П. Лазеры в контрольно-измерительной технике / П.М. Таланчук, С.П. Голубков, В.П. Маслов – К.: Техніка, 1992. 367 с.
 • Маслов В.П. Фізико-технологічні проблеми з’єднання прецизійних деталей оптико-електронних приладів / В.П. Маслов – К.: НТУУ «КПІ», 2012. 160с.
 • Порєв В.А., Маслов В.П., Порєв Г.В. Інформаційні технології в екології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Під заг. ред. В. А. Порєва – К.: НТУУ «КПІ», 2015. 306 с.
 • Гридіна Н.Я., Ушенін Ю.В., Маслов В.П. Опухоль-ассоциированное воспаление и глиомы головного мозга / Н.Я. Гридіна, Ю.В. Ушенін, В.П. Маслов – Lambert Academic Publishing, Saarbrücken (Німеччина), 2013. 196 с. ISBN 978-3-659-36794-6
 • Дорожинський Г.В., Маслов В.П., Ушенін Ю.В. Сенсорні прилади на основі поверхневого плазмонного резонансу / Г.В. Дорожинський, В.П. Маслов, Ю.В. Ушенін – К.: НТУУ «КПІ», 2016. 264с.
 • Маслов В.П. Розділ «New approach to the dependence of efficiency of scientific projects on resources and financial stimulation of researchers» в колективній монографії “Zrównoważony rozwój: zmiany społeczne i ekonomiczne” («Устойчивое развитие: социальные и экономические изменения») / В.П. Маслов. – Высшая школа управления и администрации в Ополе, Польша, 2016 р. 436 с.
 • Маслов В.П., Качур Н.В., Туру Т.А. Розділ «Сенсорные информационные техноло-гии как фактор устойчивого экономического развития» в колективній монографії “Zrównoważony rozwój: zmiany społeczne i ekonomiczne” («Устойчивое развитие: социальные и экономические изменения») / В.П. Маслов. – Высшая школа управления и администрации в Ополе, Польша, 2016 р. 444 с.
 • Маслов В.П. Розділ «Тенденції розвитку і виклики в інформаційному суспільстві та реформування освіти (Tendencies of development and challenges in information society and education reform») в колективній монографії Vzdelávanie a spoločnosť (Образование и общество) / В.П. Маслов – Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta (Прешовського університету (Словаччина)  2016 р. с. 355-367. ISBN 978-80-555-1712-4
 • Maslov V., Ushenin Yu., Dorozinsky G.Trends in Improving the Accuracy of SPR-Devices // Chapter 5 in Sensors and Applications in Measuring and Automation Control Systems Book Series: Advances in Sensors: Reviews, Vol. 4. International Frequency Sensor Association Publishing Ed. Sergey Y. Yurish – 2016. – p. 101-120
 • Yu. Ushenin, V. Maslov, G. Dorozinsky.(2017) Chapter 1. Possible Applications of the SPR Devices for Medical and Microbiological Investigations. In Surface Plasmon Resonance (SPR): Advances in Research and Applications. Ed. D. Howell. 2017. – p. 7-40

Основні публікації

 • Maslov V. Development of a technology for joining glass-ceramics parts with zero thermal expansion / V. Maslov – Optical Engineering – 2008 – №42 – Р.023401-1…023401-4
 • Maslov V. New Approach to Durability of Glassceramic and Silicate Glass / V.Maslov – Journal of Material Science – 2012.- Vol. 2 Iss. 4 – P. 123-128
 • Dorozinsky G., Samoylov A., Ushenin Y., Maslov V. Reducing measurement uncertainty of instruments based on the phenomenon of surface Plasmon resonance / Dorozinsky, A. Samoylov, Y. Ushenin, V. Maslov – American Journal of Optics and Photonics – 2013. – № 1(3). – р. 17-22
 • Gridina N., Dorozinsky G., Khristosenko R., Samoylov A., Ushenin Yu., Shirshov Yu., Maslov V. Surface Plasmon resonance biosensor / Gridina, G. Dorozinsky, R. Khristosenko, A. Samoylov, Yu. Ushenin, Yu. Shirshov, V. Maslov – Sensors & Transducers Journal – 2013. – Vol.149, № 2. – р. 60-68
 • Maslov V., Dorozinsky G., Dunaevsky Thermal-Vision Method of Investigations and Control of Device Based on Surface Plasmon Resonance / V. Maslov, G. Dorozinsky, V. Dunaevsky – Universal Journal of Control and Automation – 2013. -№1(2). – р. 34-39
 • Maslov V. Unknown properties of aluminum nanolayer in unglue assemblage of ZERODUR parts / V. Maslov – American Journal of Nanoscience and Nano-technology – 2013.- 1(3) – р.70-73
 • Maslov V. Promising Micro- nanotechnologies and materials for joining precision parts of optics-and-electronics devices / V. Maslov – Universal Journal of Materials Science – – 2014. – 2(4)– р. 77-81
 • Matyash I., Minailova I., Serdega B., Maslov V., Kachur N. Residual Stresses in Transparent Glassceramics and Their Evolution During Step-by-Step Annealing / I. Matyash, I. Minailova, B. Serdega, V. Maslov, N. Kachur – International Journal of Materials Science and Applications – 2015. – 4(5) – p. 288-292
 • Breus O., Maslov V., Markina O., Kachur N., Gordienko V. Thermal Effect of Self-Heating Observed in Operating CCD Matrix of Digital Camera / O. Breus, V. Maslov, O. Markina, N. Kachur, V. Gordienko – Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) – – Vol. 2 Issue 6 – р. 1351 – 1354; ISSN: 3159-0040
 • Венгер Є.Ф., Гордієнко В.І., Маслов В.П., Дунаєвський В.І., Котовський В.Й. Застосування термографії в Україні / Є.Ф. Венгер, В.І. Гордієнко, В.П. Маслов, В.І. Дунаєвський, В.Й. Котовський – Наука та інновації – 2015, 11(6) – с. 5—15
 • Ushenin Yu.V., Dorozinsky G.V., Maslov V.P., Turu T.A., Kachur V. Application of temperature sensors for improving the device based on the phenomenon of surface plasmon resonance / Yu.V. Ushenin, G.V. Dorozinsky, V.P. Maslov, T.A. Turu, N.V.Kachur – Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2016 – T. 13, № 1 – р. 33-41
 • Радов Д. Г., Маслов В. П., Дорожинський Г. В. Виявлення отруйних домішок в етанолі методом поверхневого плазмонного резонансу / Д. Г. Радов, В. П. Маслов, Г. В. Дорожинський – Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Механіко-технологічні системи та комплекси». 2017. №16(1238) – с. 117-122

 363 total views,  1 views today