Дипломні проекти (роботи) студентів кафедри Наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Випуск 2019, напрям підготовки 6.051003 – Приладобудування, групи ПН-з51, заочна форма навчання.

П.І.Б. студента Тема дипломного проекту (роботи) Керівник Рецензент
1 Качан Ілля Дмитрович Аналізатор мутності доц., к.т.н., доц. Маркін М.О. доц., к.т.н., Павловський О.М.
2 Коченовська Ольга Павлівна Вимірювач концентрації чадного газу в викидах автомобільних бензинових двигунів доц., к.т.н., доц. Маркіна О.М. доц., к.т.н., Павловський О.М.
3 Куценко Богдан Олегович Первинний вимірювальний перетворювач газу з біомаси доц., к.т.н., доц. Маркіна О.М. Ас. Сапегін О.М.
4 Ліхтецька Анастасія Олегівна Телевізійний мікроскоп доц., к.т.н., доц. Маркіна О.М. Ас. Сапегін О.М.
5 Мельничук Богдан Валентинович Інструментально – методичне забезпечення контролю температури букс залізничних вагонів доц., к.т.н., доц.  Маркін М.О. Ас. Сапегін О.М.
6 Муштрук Дмитро Олександрович Вимірювання діоксиду вуглецю в учбових приміщеннях доц., к.т.н., доц.  Маркін М.О. Ст. викл. Мураховський С.А.
7 Потебенько Олександр Вадимович Первинний перетворювач визначення розмірних спектрів мілкодисперсних речовин у воді ст. викл., к.т.н. Таранов В.В. Ст. викл. Мураховський С.А.
8 Сапожник  Микола Валерійович Розробка інформаційної вимірювальної технології контролю зольних фракцій в соняшниковій олії проф., д.т.н., проф.  Защепкіна Н.М. доц., к.т.н., Лакоза С.Л.
9 Сивоконь Тимофій Сергійович Розробка диференціального манометра для вимірювання швидкості газових потоків проф., д.т.н., проф. Защепкіна Н.М. доц., к.т.н., Лакоза С.Л.
10 Шкумат Дмитро Васильович Стенд для визначення спектральної характеристики ССD матриці доц., к.т.н., доц. Маркіна О.М. доц., к.т.н., Півторак Д.О.
11 Юхимець Богдан Олександрович Визначення кількісних показників рослинних ефірних олій методами УФ-спектрофотометрії проф., д.т.н., проф. Защепкіна Н.М. доц., к.т.н., Півторак Д.О.

 637 total views,  3 views today