Позиція «Технології …. використання … альтернативних джерел енергії»

Виконано 7 НДР, за результатами яких опубліковано 14 статей, в т.ч. 7 в закордонних виданнях та отримано 3 патенти.

  • Спосіб контролю дефектів в сонячних батареях; Патент України на корисну модель; № 92797; 10.09.2014.
  • Спосіб контролю дефектів у сонячних батареях; Патент на корисну модель; № 88447; 11.03.2014.
  • Телевізійний спосіб контролю дефектів у сонячних батареях: Патент України на корисну модель; №96676. 10.02.2015, Бюл.№3.

 

Навчальні дисципліни

  1. Фізичні основи сонячної енергетики
  2. Наносенсори

На кафедрі створена навчально-наукова лабораторія фотовольтаїки та цифрової електроніки,  яка є полігоном для створення і випробування нових та вдосконалення існуючих методів і засобів контролю дефектів сонячних батарей, а також для вимірювання їх експлуатаційних параметрів.

Основні напрями і результати наукових досліджень

  • Створення апаратно-програмних засобів динамічного вимірювання електричних параметрів фотоелектричних сонячних батарей на основі лінійної розгортки струму із застосуванням мікроконтролерів архітектури AVR Atmel.
  • Вдосконалення методу отримання і обробки термічних полів дефектів фотоелектричних сонячних батарей на основі інфрачервоної термографії.
  • Вдосконалення методу збудження електролюмінісцентних дефектів кремнієвих фотоелектричних пластин та комп’ютерної обробки їх оптичних полів із застосуванням телевізійної інформаційно-вимірювальної системи.
  • Вдосконалення методу візуалізації дефектів кремнієвих фотоелектричних пластин у імпульсному коронному розряді та комп’ютерної обробки їх оптичних полів із застосуванням телевізійної інформаційно-вимірювальної системи.
  • Розробка інтелектуального фотоелектричного сонячного модуля на основі мікроконтролерної системи моніторингу його електричних параметрів.

За тематикою розділу «Енергетика та енергоефективність» захищено біля 20 дипломних проектів, робіт та магістерських дисертацій, а також 1   кандидатська дисертація.

 378 total views,  2 views today