Патенти

2010

 1. Патент України на корисну модель № 47024. Переносний оптичний пиловимірювач / ЗАО “Украналіт”; авт. винах. Дашковський О.А., Максименко Ю.М., Мазан Є.Г., Тімін О.К. – опубл. у бюл 15.01.2010, №1/2010.
 2. Патент України на корисну модель № 47401. Багатоканальна стаціонарна система контролю токсичних викидів підприємств / ЗАО “Украналіт”; авт. винах. Дашковський О.А., Максименко Ю.М., Мазан Є.Г., Ткачук В.М. – опубл. у бюл 25.01.2010, №2/2010.
 3. Патент України на корисну модель № 47402. Спосіб одержання електричної енергії з одночасним покращенням екологічного стану на автодорожніх трасах / ЗАО “Украналіт”; авт. винах. Дашковський О.А., Дрьомов С.Т., Дев’ятко Г.О., Дрьомов О.С. – опубл. у бюл 25.01.2010, №2/2010.
 4. Патент України на корисну модель № 52877. Переносний оптичний пиловимірювач / ЗАО “Украналіт”; авт. винах. Дашковський О.А., Максименко Ю.М., Мазан Є.Г. – опубл. у бюл 10.09.2010, №17/2010.
 5. Патент України на корисну модель № 52916. Димовий пожежний сповіщувач / ЗАО “Украналіт”; авт. винах. Дашковський О.А., Дремлюга В.Я., Єременко С.І., Скіцунов С.В. – опубл. у бюл 10.09.2010, №17/2010.
 6. US Patent № 2010/0150754 A1. Piezoelectric pump / Petrenko S., Zhelyakov V., Jun.17,2010.
 7. US Patent № 2010/0148102 A1. Valve Based on Reversible piezoelectric Rotary Motor / Petrenko S., Zhelyakov V., Jun.17,2010.
 8. US Patent № 2010/0156239 A1. Piezoelectric Quasi-Resonance Linear Motors Based on Acoustic Standing Wave With Combined Resonator / Petrenko S., Zhelyakov V., Jun.24,2010.

2011

 1. Порєв Г. Спосiб збереження iнформацiї про топологiчну структуру оверлейної мережi (u 2011 02406). — 2011.—03.— Рішення №16424/ЗУ/11 вiд 04.08.2011 про видачу деклараційного патенту на корисну модель.
 2. Порєв Г. Спосiб автоматичної органiзацiї оверлейної однорангової мережi (u 2011 02785).— 2011.—03.— Рішення №16872/ЗУ/11 вiд 10.08.2011 про видачу деклараційного патенту на корисну модель.
 3. US Patent № US 7,876,022 B2. Piezoelectric Generator of Mechanical Vibrations, and Piezoelectronic Motors Based on the Generator / Petrenko S., Lavrinenko V., Koval V., Jan. 25, 2011.

2012

 1. Венгер Є.Ф., Кущовий С.М. Маслов В.П., Порєв В.А., Прохорович А.В., Сердега Б.К. «Пристрій вимірювання внутрішніх механічних напружень в оптичних деталях», № 73418 від 25.09.2012, НТУУ «КПІ», ІФН ім.. В.Є. Лашкарьова НАН України.
 2. Венгер Є.Ф., Кущовий С.М. Маслов В.П., Порєв В.А., Матяш І.Є., Сердега Б.К. «Пристрій «Сапфір» контролю якості кристалів, прозорих в оптичному діапазоні вимірювання», № 73734 від 10.10.2012, НТУУ «КПІ», ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.
 3. Венгер Є.Ф., Маслов В.П., Качур Н.В., Кошовий О.А., Кущовий С.М. «Спосіб 3D контролю якості кристалічних матеріалів», №65556 від 12.12.2011, НТУУ «КПІ», ІФН ім.. В.Є.Лашкарьова НАН України.

2013

 1. Дорожинський Г. В., Ушенін Ю. В., Самойлов А. В., Христосенко Р. В., Громовой Ю. С., Зиньо С. А., Маслов В. П. Прилад для аналізу біохімічних середовищ// Патент України на корисну модель № 76774 від 10.01.2013, бюл. № 1.
 2. Дорожинський Г. В., Ушенін Ю. В., Самойлов А. В., Христосенко Р. В., Назаренко В.І., Маслов В. П. Прилад для аналізу біохімічних середовищ// Патент України на корисну модель № 77042 від 25.01.2013, бюл. № 2.
 3. Дорожинський Г. В., Ушенін Ю. В., Самойлов А. В., Маслов В. П. Спосіб дослідження біомолекулярних та біохімічних реакцій в рідких та газоподібних середовищах з використанням явища поверхневого плазмонного резонансу// Патент України на корисну модель № 77080 від 25.01.2013, бюл. № 2.
 4. Семенець О. І., Дереча В. Я., Маслов В. П., Родічев Ю. М., Качур Н. В. Багатошарове обігрівне авіаційне скління// Патент України на корисну модель № 78886 від 10.04.2013, бюл. № 7/2013.
 5. Семенець О. І., Маслов В. П., Родічев Ю. М., Качур Н. В. Багатошарове обігрівне авіаційне скління// Патент України на корисну модель № 79860 від 13.05.2013, бюл. № 9/2013.
 6. Семенець О. І., Маслов В. П., Родічев Ю. М., Соловйов Є. О., Качур Н. В. Електротеплова система обігріву скла літака// Патент України на корисну модель № 81525 від 10.07.2013, бюл. № 13/2013.
 7. Семенець О. І., Дереча В. Я., Венгер Є. Ф., Маслов В. П., Качур Н. В. Спосіб оптичного контролю механічних напружень в конструкційних елементах літаків// Патент України на корисну модель № 81841 від 10.07.2013, бюл. № 13/2013.
 8. Кислий В. П., Ліптуга А. І., Маслов В. П., Мороженко В. О. Вузькосмугове джерело інфрачервоного випромінювання із керованою спектральною характеристикою// Патент України на винахід № 102615 від 25.07.2013, бюл. № 14/2013.
 9. Семенець О. І., Дереча В. Я., Самойленко В. Ф., Венгер Є. Ф., Маслов В. П., Качур Н. В. Спосіб контролю авіаційного органічного скла// Патент України на корисну модель № 82800 від 12.08.2013, бюл. № 15/2013.
 10. Дорожинський Г. В., Дунаєвський В. І., Маслов В. П. Спосіб підвищення точності приладу на основі явища поверхневого плазмонного резонансу// Патент України на корисну модель № 84770 від 25.10.2013, бюл. № 20/2013.
 11. Приміський В.П., Жужа А.В. Полум’яно-іонізаційний детектор// Патент України на корисну модель № 81329 від 25.06.2013, бюл. № 12/2013.
 12. Приміський В.П., Жужа А.В. Полум’яно-іонізаційний детектор// Патент України на корисну модель № 78785 від 25.03.2013, бюл. № 06/2013.

2014

 1. Матяш І. Є., Маслов В. П., Прохорович А. В., Сердега Б. К., Ушенін Ю. В. Спосіб визначення зміни показника заломлення газових та рідких середовищ // патент України на корисну модель № 86920 опуб. 10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 2. Матяш І. Є., Маслов В. П., Прохорович А. В., Сердега Б. К., Ушенін Ю. В. Спосіб визначення зміни показника заломлення газових та рідких середовищ // патент України на корисну модель № 86921 опуб. 10.01.2014, бюл. № 1/2014.
 3. Божко К. М., Маслов В. П., Порєв В. А., Качур Н. В., Мотрич І. С. Спосіб контролю дефектів у сонячних батареях // патент України на корисну модель № 88447 опуб. 11.03.2014, бюл. № 5/2014.
 4. Пат. 89021 України, МПК (2006.01) G01B 11/04. Спосіб Маркіної вимірювання мікропереміщень / Маркіна О.М.; заявник НТУУ “КПІ”. – № u 2013 12405, подано 22.10.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 4 с.: іл.
 5. Маслов В. П., Качур Н. В., Мотрич І. С. Спосіб визначення температуропровідності оптичного скла // патент України на корисну модель № 88448 опуб. 11.03.2014, бюл. № 5/2014.
 6. Маслов В. П., Качур Н. В. Спосіб виготовлення клейової композиції МАСКА // патент України на винахід № 105819 опуб. 25.06.2014, бюл. № 12/2014.
 7. Гордієнко В. І., Боюн В. П., Венгер Є. Ф., Маслов В. П. Спосіб “Сокіл” створення псевдооб’ємного тепловізійного зображення // патент України на корисну модель № 91921 опуб. 25.07.2014, бюл. № 14/2014.
 8. Дорожинський Г. В., Маслов В. П., Качур Н. В., Філончук Р. Л. Багатоканальний детектор задимленості // патент України на корисну модель № 91922 опуб. 25.07.2014, бюл. № 14/2014.
 9. Венгер Є. Ф., Маслов В. П., Ушенін Ю. В., Білошицький В. В., Гридіна Н. Я. Сенсор для аналізу біохімічних середовищ // патент України на корисну модель № 91939 опуб. 25.07.2014, бюл. № 14/2014.
 10. Венгер Є. Ф., Маслов В. П., Качур Н. В., Гордієнко В. І., Замосенчук В. М., Мазурін І. В. Захисне оптичне вікно // патент України на корисну модель № 91940 опуб. 25.07.2014, бюл. № 14/2014.
 11. Пат. 89022 України, МПК (2006.01) G01B 11/04. Спосіб Маркіної вимірювання шорсткості поверхні / Маркіна О.М.; заявник НТУУ “КПІ”. – № u 2013 12406, подано 22.10.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 4 с.: іл.

2015

 1. Божко К.М., Пахалюк Р.І., Порєв В.А., Маслов В.П., Качур Н.В. Телевізійний спосіб контролю дефектів у сонячних батареях // патент України на корисну модель №96676. опуб. 10.02.2015, Бюл.№3/15.
 2. Маркіна О.М. Спосіб контролю оптично прозорих матеріалів // Патент України 95934 – № u 2014 08494, опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. – 4 с.: іл.
 3. Качур Н.В., Маслов В.П., Маркіна О.М. Використання мікроканальної платини як тестового об’єкту для калібрування мікроскопів у мікрометричному діапазоні // Патент України 98340 – № u 2014 11979, опубл. 27.04.2015р., Бюл. № 8.
 4. Лобанов М. В., Дорожинський Г. В., Маслов В. П. Спосіб контролю забруднення повітря // патент України на корисну модель № 102113, опубл. 12.10.2015, бюл. № 19/2015.
 5. Лобанов М. В., Дорожинський Г. В., Маслов В. П., Морозова І.В. Спосіб контролю забруднення повітря // патент України на корисну модель № 102069, опубл. 12.10.2015, бюл. № 19/2015.
 6. Бреус О. М., Дунаєвський В. І.; Качур Н. В., Маслов В. П. Спосіб визначення коефіцієнта температуропровідності матеріалів патент // України на корисну модель № 101979, опубл. 12.10.2015, бюл. № 19/2015.
 7. Підгорний В. В., Дорожинський Г.В., Маслов В. П. Спосіб контролю моторного мастила //патент України на корисну модель № 102049, опубл. 12.10.2015, бюл. № 19/2015.
 8. Кислий В. П., Ліптуга А. І., Качур Н. В., Маслов В. П. Спосіб контролю якості матеріалів, прозорих в оптичному діапазоні випромінювання // патент України на корисну модель № 99475, опубл. 10.06.2015, бюл. № 11/2015.
 9. Сердега Б. К., Венгер Є. Ф.; Матяш І. Є.; Мінайлова І А.; Маслов В. П.; Качур Н. В. Спосіб контролю розподілу температурного поля в оптично-прозорих деталях // патент України на корисну модель № 108732, опубл. 25.05.2015, бюл. № 10/2015.
 10. Маслов В. П.; Качур Н. В. Спосіб склеювання полірованих деталей “МОНОЛІТ” // патент України на винахід № 108261, опубл. 10.04.2015, бюл. № 7/2015.
 11. Маслов В. П.; Дорожинський Г.В. Прилад для аналізу рідких та газоподібних середовищ // патент України на корисну модель № 108149, опубл. 25.03.2015, бюл. № 6/2015.
 12. Семенець О. І., Дереча В. Я., Самойленко В.Ф., Конишев В. А., Маслов В. П.; Качур Н. В. Спосіб контролю авіаційного скління // патент України на корисну модель № 95935, опубл. 12.01.2015, бюл. № 1/2015.
 13. Є.Ф. Венгер, Ю.В. Ушенін, З.С. Клестова, Маслов В. П. Спосіб діагностики лейкозу великої рогатої худоби // патент України на корисну модель № 96997, опубл. 25.02.2015, бюл. № 4/2015.
 14. Туру Т.А. Матричний контактний термограф. // патент на корисну модель № U 2015 10537 зареєст. УКРПАТЕНТ 28.10.2015.– 4 с.
 15. Венгер Є.Ф., Мітін В.Ф., Маслов В.П., Ушенін Ю.В., Дворніченко М.М., Качур Н.В., Туру Т.А. Цифровий контактний термограф // патент на корисну модель № U 2015 10536 зареєст. УКРПАТЕНТ 28.10.2015.– 4 с.
 16. Івасенко В.М. Спосіб аналізу випаровувань палива у повітрі автозаправних станцій // патент України 97625 – № u201410820; опубл. 25.03.2015, Бюл. №6. – 4с. іл.
 17. Івасенко В.М. Термокаталітичний газоаналізатор випаровувань автозаправних станцій // патент України 97688 – № u201412243; опубл. 25.03.2015, Бюл. №6. – 4с. іл.
 18. Івасенко В.М., Приміський В.П., Жужа А.В. Полум’яно –іонізаційний газоаналізатор випаровувань палива // патент України 98736; № u201411027; подано 09.10.2014, опубл. 12.05.2015, Бюл. №9. – 4с. іл.
 19. Івасенко В.М., Приміський В.П., Жужа А.В. Полум’яно –іонізаційний газоаналізатор випаровувань палива // патент України 108727 – № а201411022; опубл. 25.05.2015, Бюл. №10. – 4с. іл.
 20. В.П.Приміський, В.М.Івасенко, А.В.Жужа Полум’яно-іонізаційний газоаналізатор випаровувань палива на АЗС // патент на винахід № 108727 від 25.05.2015, бюл. № 10 .

Монографії

2010

 1. Майстренко В.М., Морозова І.В., Осадчий В.П., Порєв В.А. Основи теорії засобів вимірювання: Монографія. /Під заг. ред. Майстренка В.М.— Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2010 – 492с.

2012

 1. В.П. Маслов. «Фізико-технологічні проблеми з’єднання прецизійних деталей оптико-електронних приладів». –К.: НТУУ «КПІ», 2012.– 160 с.

2013

 1. Н. Гридина, В. Маслов, Ю. Ушенин. Опухоль-ассоциированное воспаление и глиомы головного мозга, LambertAcademicPublishing, Saarbrücken, 2013, 196 стр. ISBN 978-3-659-36794-6.
 2. Тараборкін Л.А. Екологічні аспекти руйнувань агропромислового обладнання / Л.А.Тараборкін, В.Д.Макаренко, М.П.Бутко, М.І.Мурашко, М.В.Кіндрачук, І.О.Макаренко // – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – [монографія]. – 275 с.

2015

 1. Порєв В.А. «Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи».— К.: 2015 — 196 с.

Підручники

2016

 1. Защепкіна Н.М., Порєв В.А. «Метрологія», 2016. — 367 с.
 2. Порєв В.А.Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу (вступ до фаху).— К.: 2016 — 118 с.

Навчальні посібники

2010

 1. Бойко В.І., Зорі А.А., Порєв В.А. Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи. Навчальний посібник для студентів ВНЗ — Донецьк: ДонНТУ, 2010. — 167 с.

2013

 1. Порєв В.А. Прилади і системи екологічного моніторингу. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 222 с.

2014

 1. Майстренко В.М., Морозова І.В., Порєв В.А. Теорія засобів вимірювання: навчальний посібник / Під заг. ред. В. А. Порєва // – К.: НТУУ «КПІ», 2014.– 334 с.

2015

 1. Порєв В.А., Маслов В.П., Порєв Г.В. Інформаційні технології в екології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Під заг. ред. В. А. Порєва – К.: НТУУ «КПІ», 2015.   306 с.

Статті

2012

 1. Порєв В.А., Божко К.М. Агінський Ю.А. Застосування сплайн-функцій при динамічному контролі температурного поля // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування, – 2012. – Вип. 44. – С 5.
 2. Порєв В.А., Сенаторов М.В., Сенаторов В.М. Методика проектування наукових, аналітичних і екологічних приладів // Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація №23 (201), 2012. С.191-197.
 3. Ковальова І.М., Тараборкін Л.А. Морформетричний аналіз будови діафрагми кажанів (Chiroptera) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Сер. «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва». – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип.172, Ч.1. – 273 с. (С.64-69).
 4. Сердега Б.К., Матяш І.Є., Литвин П.М., Маслов В.П., Кущовий С.М. «Комплексні дослідження якості сапфірових оптичних вікон сучасними неруйнівними методами», Вісник НТУУ «КПІ», серія Приладобудування, 2012, вип. 43, с.54-60.
 5. Порєв В.А., Жужа А.В. “Особливості викладання педагогічних дисциплін у сучасному ВНЗ”, Витоки педагогічної майстерності. Збірник наук. праць Полтавського нац. пед. універ. ім. В.Г.Короленка. – Вип. 10. Полтава, 2012. – Серія “Педагогічні науки”. – С. 235 – 238.
 6. Приміський В.П., Івасенко В.М. Методика проектування і дослідження хемілюмінесцентних газоаналізаторів // Східно-Європейський журнал передових технологій // Харків, 2012. №2(56), С.9-13.
 7. Приміський В.П., Івасенко В.М. Станції контролю атмосфери: стан та перспективи розвитку // Прилади та метрологія. – Харків, 2012. №1. С.43-49.
 8. Петренко С.Ф., Кошовий О.А. Моделювання резонансових станів комбінованого п’єзоелектричного резонатору лінійної мікромашини / Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. Вип. 43. – К.: НТУУ «КПІ», 2012

2013

 1. Порєв В.А. Контроль температурного режиму електронно-променевої безтигельної зонної плавки кремнію / В.А.Порєв // Методи та прилади контролю якості. – 2013. ‑ №1 (30). ‑ С.108-113.
 2. Маркіна О.М. Вимірювання лінійних розмірів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем / О.М.Маркіна, В.А.Порєв, Ю.А.Агінський // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2013. – №2/10 (62). – С. 59-62.
 3. Markin M.A. Specifics of the software development for building and modeling the peer-to-peer networks with information technologies / G.V.Poryev, M.A.Markin, Yu.A.Aginsky // Nauka i studia. – 2013. – NR7 (75) 2013. – P. 78-87.
 4. Markin M.A. Television Pyrometry Improvement / M.A.Markin // Nauka i studia. – 2013. – NR7 (75) 2013. – P. 88-93.
 5. The effect of diamond powder as filler on properties of copper-saphire adhesive joint, Volodymyr Maslov, Journal of Superhard Materials, 2013; 4: 81-84, Ukranian
 6. Logistic Approach to the Dependence of Efficiency of Scientific-and-Technical Projects on Resources, V.P. Maslov, Journal of Business and Management Sciences, 2013, Vol. 1, No. 2, 14-17, USA
 7. Reducing measurement uncertainty of instruments based on the phenomenon of surface Plasmon resonance, Gleb Dorozinsky, Vladimir Maslov, Anton Samoylov, Yury Ushenin, American Journal of Optics and Photonics 2013; 1(3): 17-22, USA
 8. Surface Plasmon resonance biosensor Gridina N., Dorozinsky G., Khristosenko R., Maslov V., Samoylov A., Ushenin Yu., Shirshov Yu., Sensors & Transducers Journal. – 2013. – Vol.149, № 2. – P.60-68, USA
 9. Thermal-Vision Method of Investigations and Control of Device Based on Surface Plasmon Resonance, Gleb Dorozinsky, Vadim Dunaevsky, Vladimir Maslov, Universal Journal of Control and Automation 1(2): 34-39, 2013, USA
 10. Маслов В.П., Андросюк Г.Н., Качур Н.В. Влияние ресурсов на процесс создания инновационного продукта, X INTERNATIONAL CONGRESS MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS 2013, September 18 – 20 2013 VARNA, BULGARIA – V 3,-Р. 77-80
 11. Маслов В.П.,Нові способи поляризаційного контролю внутрішних напружень в деталях з оптично прозорих матеріалів//Восточно-европейский журнал передовых технологий,1/5(61),2013,с.9-12.
 12. Андросюк Г.М., Качур Н.В., Маслов В.П. Оптимізація джерел фінансування цільових науково-технічних програм//Вісник Національного університету «Львівська політехніка», №754, 2013, с. 121-127
 13. В.П. Маслов Розроблення і впровадження засобів та технологій визначення стану конструкцій та систем авіаційної техніки методами неруйнівного контролю// Наука та інновації, 2013 – №4 – С. 43-47
 14. Б. К. Сердега, І. Є. Матяш, В. П. Маслов, Н. В. Качур Поляризаційно-модуляційна методика визначення абсолютних значень механічних напружень у сапфірових оптичних вікнах// Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Приладобудування» 2013. – Вип. 45 – С. 82-90
 15. Маслов В.П.,Нові способи поляризаційного контролю внутрішних напружень в деталях з оптично прозорих матеріалів//Восточно-европейский журнал передовых технологий,1/5(61), 2013, с.9-12.
 16. Приміський В.П., Жужа А.В. Генератор чистого водню для полум`яно-іонізаційних газоаналізаторів / В.П.Приміський., А.В.Жужа // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків. – 2013. – №1/5. ‑ С. 29-33.
 17. Жужа А.В. Стан та перспективи розвитку полум’яно-іонізаційного методу для вимірювання концентрації вуглеводнів/ А.В. Жужа, В.П. Приміський// Метрологія та прилади. – 2013. – №2 (40). – С. 45-52.
 18. Приміський В.П. Сучасні засоби інструментального контролю (газоаналізатори і газоаналітичні системи) відпрацьованих газів автомобілів / В.П.Приміський, В.М.Івасенко, Д. Г. Корнієнко, А. В. Ватаву, А. В. Жужа, //Вісник національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ “ХПІ” – 2012 р. – № 68(974) – С. 3-8.
 19. Маркіна О.М., Дунаєвський В.І., Маслов В.П., Качур Н.В. / Термографічне дослідження телевізійної відеокамери з ПЗЗ – матрицею // (Прийнята редакцією).

2014

 1. Маркін М.О. Формування вимірювального сигналу у біспектральній пірометрії / М.О.Маркін // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2014. – №1/5 (67). – С. 12-16.
 2. MarkinM.A. TelevisionPyrometryImprovement / M.A.Markin // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2014. №3/4 (17). – С. 30-33.
 3. Маркін М.О. Алгоритми покращення зображень об’єктів в інфрачервоному діапазоні/ М.О.Маркін, О.М.Маркіна // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – 2014. – №26(1069)2014. – С. 161-167.
 4. Маркін М.О. Порівняльний аналіз методу «інтегруючої сфери» та гоніометричного методу визначення світлового потоку / М. О. Маркін, Ю. Ю. Ковтун, В. І. Корнага, А. В. Рибалочка, Ю. А. Агінський // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування, – 2014. – Вип. 47(1). – С. 102-111.
 5. Маркін М.О. Діапазон лінійності біспектрального телевізійного пірометра / М. О. Маркін // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2014. №3. – С. 15-20.
 6. Ковалева И.М. Морфологические особенности лета-тельной перепонки шерстокрыла (Dermoptera, Cynocephalusvariegatus) в эмбриогенезе/ Ковалева И.М., Тараборкін Л.А., Тиунов М.П., Леденёв С.Ю., Леденёва Е.С. // Современные проблемы зоологии позвоночных и паразитологии (Материалы V Междунар. нaучн. конф., Воронеж, 25 марта 2014). – Воронеж: Изд.-полиграф.центр Воронежского госуд.ун-та, 2014.– 256 с. – С.80-83
 7. Приміський В.П. Моделі діагностування і підвищення надійності газоаналітичних комплексів/ Порєв В.А. ,Безрук З.Д., Приміський В.П.// Технологічний аудит та резерви виробництва, Харків,-2014-№1/1(15)-C/ 43-49/
 8. Приміський В.П.Стандарти і засоби вимірювання відпрацьованих газів дизельних двигунів// Стандартизація, Сертифікація, Якість . Харків- 2014-№3.-С. 17-23.
 9. Приміський В.П. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин і їх інструментальний контроль./ Приміський В.П., Івасенко В.М., Корнієнко Д.Г..// Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків ,-2014.-№3.-С. 8-15.
 10. Приміський В.П.. Вплив електричного поля на розподіл зарядів та особливості графіку вольт-амперної характеристики в залежності від значень напруги насичення./ Приміський В.П., Жужа А.В. // Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. –С.608-612.
 11. В.П. Маслов Закономірності поведінки точності оптичних призм зовнішнього відбиття/ Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Приладобудування» – – 2014. – Вип. 47 – С. 95-102.
 12. Maslov Promising Micro- Nano-Technologies and Materials for Joining Precision Parts of Optics-and-Electronics Devices // Universal Journal of Materials Science 2(4): 77-81, 2014.
 13. MaslovLogistic Approach to Optimal Sizes of Material Stimuli for Efficient Motivation in Scientific Research Collectives // Universal Journal of Management 2(4): 160-164, 2014.
 14. К. Bozhko, V. Maslov, V. Timofeev, Е. Venger, V. Dunaevskiy, V. Kotovskiy, S. Nazarchuk, M. Lysenko Thermographic modeling of pollution of reservoirs with solutions NaCl // American Journal of Environmental Protection (прийнято редакцією).
 15. В.П. Маслов, Н.В. Качур. Стан та перспективи розвитку оптичних методів неруйнівного контролю внутрішніх напружень та дефектів в оптичних матеріалах // Вісник Житомирського державного технологічного університету (запланована публікація до кінця жовтня 2014 р.)
 16. P. Maslov, G.V. Dorozinsky Advanced design and technology for production of sensor elements in devices based on surface plasmon resonance // MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS INTERNATIONAL VIRTUALJOURNAL – Issue 11, 2014 – pp. 3-7.
 17. Сидоренко С.Ю. Використання телевізійного засобу контролю для дослідження дефектів сонячних панелей / В.А.Порєв, С.Ю.Сидоренко, Р.І.Пахалюк // ЧДТУ. ‑ №3-2014.‑ С. 108-111.
 18. Івасенко В.М. Розрахункова модель випаровувань автозаправних станцій / В.М.Івасенко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». ‑№40(1083) 2014. ‑ С.51-59.
 19. В.А. Порев, В.И. Дунаевский, К.М. Божко. Термографический контроль солнечных элементов и батарей в режиме стабилизации нагрева темновым током. Известия академии инженерных наук РФ, 2014, №2. С. 57-61.
 20. В.А. Порев, Р.И. Пахалюк, К.М. Божко. Исследование люминесцирующих дефектов солнечных панелей. Известия академии инженерных наук РФ, 2014, №1. С. 11-14.
 21. В.А. Порев, Г.В. Порев. Компенсация систематической погрешности измерения температуры поверхности зоны плавки. Известия академии инженерных наук РФ, 2014, №2. С. 52-56.

2015

 1. Порєв В.П. Контроль висоти зони розплаву в технології електронно-променевої безтигельної зонної плавки кремнію / Г.В. Порєв., В.А. Порєв // Методи та прилади контролю якості. –2015. –   №2 (33). – С. 93-97.
 2. Порєв В.А. Перспективи розвитку архітектури комп’ютерних мереж екологічного моніторингу / В.А. Порєв, Г. В. Порєв // Экология предприятия. – 2015. – №2. – С. 38-45.
 3. Порєв В.А. Екологічний моніторинг промислових викидів в атмосферу / В.А. Порєв // Экология предприятия – 2015. – №9. – С. 37-43.
 4. Защепкіна Н. М. Вибір параметрів привода механізму накатування полотна круглов`язальної машини /В.Г. Здоренко, Н.М.Защепкіна // Вісник КНУТД №3. – 2015. –С.74-81.
 5. Защепкіна Н. М. Експертна оцінка показників якості лляної тканини / Зашепкіна Н.М., Мусіна Т.А.,Чопко К.В. //Вісник КНУТД. – №3. – 2015. –С.179-186.
 6. Защепкіна Н.М. Методика проведення експертизи технологічних процесів легкої промисловості / Защепкіна Н. М. // Вісник КНУТД №4(88). – 2015. – 126-132.
 7. Защепкіна Н.М. Численно-аналитическое определение температуры частиц при плазменном напылении (уточненная модель) / Андрейцев А.Ю., Крюков Н.Н., Смирнов І.В., Защепкіна Н.М. / Міжнародна конференція по математичному моделюванні, присвячена 225-річчю з дня народження А.Ф.Мебiуса. //Вестник Херсонского национального технического университета Х: – №3. – 2015. –С.326-332.
 8. Защепкіна Н.М. Застосування телевізійних засобів контролю технологічного обладнання / Защепкіна Н.М., Порєв. В.А. // Вісник Хмельницького національного університету. №5. – 2015.– С. 37-41.
 9. Защепкіна Н.М., Здоренко В. APPLICATION OF A ULTRASONIC METHOD FOR QUALITY ASSURANCE OF MANERIALS// STUDY OF PROBLEMS IN MODERN SCIENCE: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions. – Poland. – Bydgoszcz. – 2015. – pp. 441-458
 10. Маркін М.О. Діапазон лінійності біспектрального телевізійного пірометра / М. О. Маркін // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2015. №2 (146). – С. 104-108.
 11. Маркіна О.М. Розробка інтегрованої системи контролю топологічних елементів оптичних шкал та сіток / Гордієнко В. І., Качур Н. В., Маслов В. П. // Технологический аудит и резервы производства № 3 (23) 2015, с.
 12. Breus O., Maslov V., Markina O., Kachur N., Gordienko V. THERMAL EFFECT OF SELF-HEATING OBSERVED IN OPERATING CCD MATRIX OF DIGITAL CAMERA / Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology // Volume 2, Issue 6, June – 2015, pp 1351 – 1354.
 13. Маркина О.Н. Исследование особенностей использования галогенных ламп JC в телевизионной измерительной системе / Сборка в машиностроении, приборостроении, – 2015. – Вып. 5 (178). – С. 6-8.
 14. Bozhko K. Thermographic modeling of pollution of reservoirs with solutions NaCl [Text] / K. Bozhko, V. Maslov, V. Porev, V. Timofeev, E. Venger, V. Dunaevskiy, V. Kotovskiy, S. Nazarchuk, M. Lysenko // American Journal of Environmental Protection. – 2014. – Vol. 3, №5. – P. 263-266.
 15. Божко К.М. Вдосконалення контролю з’єднань оптичних деталей за допомогою телевізійних засобів [Текст] / К.М. Божко, С.Ю. Сидоренко, С.М. Кущовий // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 5(3). – С. 55-59.
 16. Maslov V. Residual Stresses in Transparent Glassceramics and Their Evolution During Step-by-Step Annealing / Igor Matyash, Irina Minailova, Boris Serdega, Volodymyr Maslov, Nataliya Kachur // International Journal of Materials Science and Applications – 2015. – 4(5) – p. 288-292.
 17. Маслов В. П. Розробка інтегрованої системи контролю топологічних елементів оптичних шкал та сіток стаття / Гордієнко В. І., Качур Н. В., Маркіна О. М., Маслов В. П. //     Технологический аудит и резервы производства — 2015. – № 3/1(23) – c. 51-55.
 18. Маслов В. П. Обнаружение паров метанола методом поверхностного плазмонного резонанса / Г. В. Дорожинский, М. В. Лобанов, В. П. Маслов //   Восточно-Европейский журнал передовых технологий – 2015. – 4/5 ( 76 ) – с. 4-7.
 19. Maslov V. Thermal Effect of Self-Heating Observed in Operating CCD Matrix of Digital Camera / Breus Oleksandr, Maslov Volodymyr, Markina Olga, Kachur Nataliya, Gordienko Valentin //    Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) – 2015. – Vol. 2 Issue 6 – р. 1351 – 1354
 20. Maslov V. Influence of Technological Factors on Sensitivity of Analytical Devices Based on Surface Plasmon Resonance / Glib Dorozinsky, Tamara Doroshenko, Volodymyr Maslov // Journal of Sensor Technology, – 2015. – 5 – р. 54-61.
 21. Maslov Diagnostics of motor oil quality by using the device based on surface plasmon resonance phenomenon / Dorozinsky G.V., Liptuga A.I., Gordienko V.I., Maslov V.P, Pidgornyi V.V. // Scholars Journal of Engineering and Technology (SJET). – 2015. – Vol.3. – P.372-374
 22. В.П. Приміський Автоматична система очистки пробопідготовки газоаналізаторів димових газів / В.П. Приміський,   Д.Г. Корнієнко // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – №1/3(21) . – С. 29-32.
 23. В.П. Приміський Полу’яно-іонізаційний детектор з коаксіальною подачею газів. Експериментальні дослідження /В.П. Приміський, В.М. Івасенко   // Метрологія та прилади. – 2015. – №2 (52). – С. 29-32.
 24. Івасенко В. М. Методи і прилади контролю викидів автозаправних станцій / В. М. Івасенко, В. П. Приміський // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2014. – № 60 (1102). – С. 174-180.
 25. Івасенко В. М. Автозаправні станції: дослідження обсягів викидів, вплив на довкілля / В. М. Івасенко // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №1/2 (21). – С.8-12.
 26. Івасенко В. М. Полум`яно-іонізаційний детектор з коаксіальним подаванням газів. Експериментальні дослідження / В.П. Приміський, В. М. Івасенко // Метрологія та прилади. – 2015. -№ 2. – С. 29-32.
 27. Івасенко В. М. Дослідження основних метрологічних характеристик полум’яно-іонізаційного детектора [Текст] / В. М. Івасенко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія : Приладобудування. – 2015. – Вип. 49. – С. 75-81.

 249 total views,  1 views today