Термографический контроль солнечных элементов и батарей в режиме стабилизации нагрева темновым током

Предложен новый метод термографического контроля солнечных батарей, базирующийся на различных
режимах нагрева темновым током.

 291 total views

Компенсация систематической погрешности измерения температуры поверхности зоны плавки

Обоснован новый метод компенсации систематической погрешности измерения температуры поверхности
зоны плавки, обусловленной отраженным излучением

 275 total views

НФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ПЕРЕГРІВУ РІДКОЇ ФАЗИ У ПРОЦЕСІ ЗОННОЇ ПЛАВКИ КРЕМНІЮ

Обґрунтована інформаційна технологія контролю та представлені експериментальні результати
щодо перевищення температури поверхні рідкої фази над температурою плавлення кремнію.
Представлені експериментальні графіки розподілу яскравості вздовж вертикальної осі кристалу
на поверхні рідкої фази у сукупності послідовних виборок та побудовані відповідно до них графіки
розподілу температури. Обґрунтовано аналітичний вираз для оцінки максимально можливого
перегріву поверхні рідкої фази кремнію в ході плавки та отримане значення T=60 К, яке можна
використати як верхню оцінку температури перегріву.

 229 total views

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЗЕМНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ВИКИДІВ СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНОГО ЗАВОДУ «ЕНЕРГІЯ»

Анотація. Розглянуті проблеми впливу токсичних викидів
сміттєспалювального заводу на довкілля. Розроблені
експериментальні моделі розповсюдження викидів. Наведені
експериментальні дані досліджень забруднення атмосфери в
залежності від швидкості вітру, висоти димової труби, витрат
димового газу, концентрації відповідного газового компоненту у
димовому газі. Розроблені моделі утворення забруднюючих речовин
можна використовувати для вибору оптимальної висоти труби при
проектуванні заводу

 299 total views