При виконанні фундаментальних НДР в НТУУ «КПІ» науковою школою проф. Порєва В.А. в рамках пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки «Перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації» розроблена теорія процесу формування поля яскравості зони плавки кремнію в умовах електронно-променевої безтигельної зонної плавки (НДР № 2453, № Держреєстрації 0100U000625), створено наукові основи та методологію комплексного контролю і комп’ютеризованого керування процесом електронно-променевої технології отримання надчистих напівпровідникових матеріалів та матеріалів із заданими властивостями (НДР № 2551, № Держреєстрації 0102U002215).

При виконанні ДЗ/395-2007, № Держреєстрації 0107U007207 створено математичну модель формування поля яскравості зони розплаву при наявності багатократного перевідбиття випромінювання, на базі якої розроблено метод підвищення точності вимірювання геометричних, динамічних і температурних параметрів зони розплаву та інформаційно – вимірювальний засіб для контроля технології зонної плавки в умовах мікрогравітації.

В рамках пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки «Нові речовини і матеріали» розроблені математична модель формування контрасту вимірювального сигналу, адаптивний алгоритм процедури виділення контурів мікрофрагментів, спільно з Національною металургійною академією України створений телевізійний мікроскоп з високою роздільною здатністю для металографічних досліджень нових матеріалів і сплавів (ДЗ/497-2009, № Держреєстрації 0109U006086).

На замовлення Мінпромполітики України в НТУУ “КПІ” під керівництвом професора Порєва В.А. створено дослідний зразок телевізійного пірометра для контроля температурних режимів у технології трубопрокатного виробництва (госпдоговірна НДКР № 93011/23, № Держреєстрації 0108U009369).

З 2010 р. під керівництвом проф. Порєва В.А. викладачі, аспіранти та студенти кафедри наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем спільно з фахівцями НДІ прикладної електроніки НТУУ «КПІ» за госпдоговірною тематикою проводять наукові дослідження, спрямовані на створення методології застосування телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки для контроля нових технологій створення прецизійних деталей приладів різноманітного призначення, зокрема, технічних засобів екологічного моніторингу довкілля, що, зокрема, сприятиме формуванню Державної системи моніторингу довкілля на сучасній технологічній та інформаційній базі.

В рамках цих досліджень за останні 5 років виконано 4 госпдоговірних НДР.

2011 р. «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей оптико-електронних приладів». Договір № 232/27-11, № Держреєстрації 0111U009610.

2012 р. «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей електронних приладів». Додаткова угода № 1 до договору № 232/27-11, № Держреєстрації  0112U006802.

2014 р. «Розроблення способу телевізійного контролю якості інфрачервоних матеріалів електронної техніки та нанокристалічних матеріалів». Договір № 13/27-14, № Держреєстрації 0114U005067

2015 р. «Розробка методу контролю якості склокристалічних матеріалів з використанням телевізійної вимірювальної системи». Договір № 28/27-15 від 29.05. 2015 р. № Держреєстрації 0115U001576.

 310 total views,  1 views today