Дата проведення – 02.11.2017 р. з 10.30 до 12.00

В заході передбачено зустрічі зі студентами та викладачами, міні-лекції, а також ознайомлення з лабораторіями:

 • фотовольтаїки та цифрової електроніки (презентація лабораторної роботи “Контроль дефектів сонячних батерей”);
 • телевізійної інформаційно-вимірювальної техніки;
 • інформаційних технологій;
 • екологічного моніторингу.

Для відвідувачів буде проведено міні-лекцію  за участю професора кафедри НАЕПС, д.т.н. Защепкіної Н. М. на тему “Метрологія сьогодні та іноваційні напраямки її розвитку”

Відповідальна особа – ст. викл. Морозова Ірина Володимирівна.
Контактний телефон: (+380) 938433444.

Консультанти:
Авагумян Ані Арменівна: (+380) 995468559;
Наконечний Олександр Анатолійович: (+380) 992022116;
Томашук Олександр Сергійович: (+380) 991326347.

Спеціальність
МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Спеціалізація
І
НФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Кафедра
НАУКОВИХ, АНАЛІТИЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ  (НАЕПС)

Адреса :
м. Київ, вул. Політехнічна, 14,
Корпус 16,  кімната  № 156

Кафедра НАЕПС за бюджетною формою навчання готує фахівців:

 • бакалаврів, магістрів, докторів філософії,
 • які орієнтуються в новітніх напрямах інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій,
 • володіють специфікою моніторингу довкілля та методологією наукових досліджень,
 • розуміють сучасні екологічні проблеми, причини їх виникнення та наслідки.

Прийнята кафедрою концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни, а також економіко-управлінські дисципліни (економіка, маркетинг, менеджмент, сертифікація) та іноземна мова професійного спрямування.

Основу фахової компоненти становлять такі дисципліни:

 • Теоретичні основи інформаційно – вимірювальних технологій;
 • Інформаційно – вимірювальні системи на ПЗЗ (CCD);
 • Новітні інформаційно – вимірювальні технології;
 • Прилади контролю якості харчових продуктів;
 • Екологічна безпека та екологічний аудит;
 • Наноматеріали та нанотехнології;
 • Геоінформаційні технології;
 • Інтернет технології;

На кафедрі обладнані сучасні навчально-наукові лабораторії: фотовольтаїки та цифрової електроніки, телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки, екологічного моніторингу, схемотехніки та вимірювальних перетворювачів, а також лабораторії дослідження властивостей матеріалів та  кабінет комп’ютерних технологій.

Місця працевлаштування наших випускників в Україні:

 • посади державних службовців в Державних управліннях охорони навколишнього природного середовища та в Державних екологічних інспекціях, які створені в кожній області, а також в м. Києві,
 • наукові та інженерні посади в екологічних підрозділах енергогенеруючих підприємств та підприємств важкої промисловості, а також в різних галузях народного господарства.
 • викладацькі посади у ВНЗ України (з дипломом магістра);
 • кращі випускники отримують направлення в аспірантуру.

Екологічний моніторинг на базі новітніх інформаційно-вимірювальних технологій сьогодні, а також  в довгостроковій перспективі, є одним із безумовних пріоритетів країн ЄС, який, зокрема, визначає структуру європейського ринку праці,  що впливає на формування ринку праці України.

Наші здобутки:
1. Розділ “Нові речовини і матеріали”.
2. Розділ “Енергетика та енергоефективність”.

Фахівець зі спеціальності «Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу» ніколи не залишиться без роботи!

 296 total views,  1 views today