З вересня 2015 року штат кафедри «Наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем» поповнився професором та чудовою  людиною  д.т.н. Защепкіною Наталією Миколаївною. За її допомогою студенти 4 курсу та магістранти 6 курсу, зацікавились та почали роботу в напрямку визначення пилопроникності та пилоємності текстильних  матеріалів. Актуальність цієї роботи полягає у забезпеченні комфортних умов для шкіряного дихання та інших функцій організму людини, завдяки вдосконаленню якості текстильних матеріалів.

Одним з найшкідливіших факторів зовнішнього середовища є забруднення пилом, тому перед нами постає головна задача у захисті людини, а саме її здоров’я. В одній кімнаті щодня осідає біля 12 тис. пилових часток на 1 квадратній сантиметр. В цій пилі міститься 35% мінеральних часток, 12% текстильних та паперових волокон, 19% лусочок шкіри , 7% квіткового пилку, 3% частинок сажі та диму.

Текстильні матеріали в процесі носіння виробів здатні пропускати і утримувати частинки пилу. Це призводить до забруднення одягу.  Дія пилу на шкіру та слизові оболонки проявляється в закупорці вивідних протоків сальних і потових залоз, розвитку мацерації шкіри, слизових оболонок, виникненню піодермій, алергії, а ліпотропні складові пилу можуть всмоктуватися, викликаючи загальнотоксичну дію. Забруднюючи одежу, пил знижує її вентилюючу, паропровідну функцію, негативно впливаючи на теплообмін та дихання шкіри. Тому проблема підвищення якості текстильних матеріалів одна з головних задач в текстильний промисловості.

Аналіз існуючих методик, приладів і пристроїв за визначенням пилопроникності та пилоємності  дозволив зробити висновок про те, що вони не забезпечують високої об’єктивності в оцінці та контролі якості текстильних матеріалів.  Для визначення пилопроникності та пилоємності тканин спеціального одягу з урахуванням умов експлуатації розроблено новий спосіб. Нами був обраний такий метод контролю, як телевізійна інформаційна вимірювальна система (ТІВС). Дана система дозволяє з більшою точністю визначити пилопроникність та пилоємність, а наявність програмного забезпечення дозволить з більшою швидкістю виводити результати на екран.

На базі кафедри НАЕПС студентами, магістрантами та аспірантами разом з керівником Защепкіною Н. М. створена лабораторія з необхідними умовами та приладами  для проведення експериментальних досліджень.

 145 total views,  1 views today