Лабораторія інформаційних технологій

Лабораторія інформаційних технологій

Комп’ютер виконує дуже прості речі — бере число, додає його до іншого числа, порівнює результат із третім числом. Але це все відбувається зі швидкістю 1 000 000 операцій в секунду. А на швидкості 1 000 000 операцій в секунду результат вже здається чарами.

Стів Джобс (Інтерв’ю журналу Playboy, 1985 рік)

Лабораторія комп’ютерних технологій на кафедрі наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем складається з 10 робочих місць, оснащених комп’ютерами на базі процесора Intel, об’єднаними в локальну обчислювальну мережу. Класична схема реалізації комп’ютерного класу передбачає наявність виділеного комп’ютера (сервера), також підключеного до локальної мережі цього класу.

ЛКТ

Перевагою такого підходу є висока універсальність створюваної інфраструктури. Завдяки використанню повноцінного персонального комп’ютера на кожному робочому місці досягається висока обчислювальна продуктивність всього комплексу в цілому. Дана обставина дозволяє використовувати різноманітні сценарії комп’ютерного навчання, застосовувати як мережеві, так і локальні навчальні програми і тренажери.

Окремо в лабораторії виділено 2 робочі місця для проведення лабораторних робіт із архітектури ЕОМ (збирання та розбирання ПК зі складових частин).

computer

В лабораторії комп’ютерних технологій проводяться практичні та лабораторні заняття із таких дисциплін:

  • 08Обчислювальна техніка та програмування;
  • Інтернет технології;
  • Комп’ютерна графіка;
  • Офісні комп’ютерні технології;
  • Комп’ютерне проектування;
  • Основи САПР;
  • Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні;
  • Технології безпеки інформації.

 

В лабораторії вивчаються технології програмування на багатьох, найпопулярніших, мовах: Java, JavaScript, Python, C, C++,C#, Scratch. Також в лабораторії вас навчать користуватися інтернет технологіями HTML, CSS, PHP, XML.

Також проводиться навчання за такими офісними пакетами програм: OpenOffice, LibreOffice, MicrosoftOffice; Графічними пакетами: Adobe Illustrator, CorelDraw, Photoshop; Та системами автоматизованого проектування (САПР): AutoCAD, Компас-3D, AutoDesk Inventor.

 

 

 

 

 

 

 

У 2016 році кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського  долучилась до пілотного проекту впровадження змішаного навчання в університетах України.

wordcloud

Internet IPv6 на кафедрі

Кафедра НАЕПС в Інтернеті майбутнього