Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на навчання на бюджетну форму навчання!

Бакалавр – освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Є бюджетні місця! Денна та заочна форма!

Кафедра НАЕПС проводить підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, освітня програма: Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

Термін навчання: 3 роки 10 міс., кваліфікація: бакалавр з інформаційно-вимірювальної техніки.

Перелік конкурсних предметів для вступу:

 • математика (сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років)
 • українська мова (сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років)
 • іноземна мова (сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 року) або фізика (сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років)

Конкурсний бал

Максимальний бал — 200.

Вступники, які мають конкурсний бал менше ніж 125,000, до участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не допускаються.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою КБ:

Формула КБ

КБ = К1•П1 + К2•П2 + К3•П3 + К4•А + К5•ОУ,

 • П1 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з математики – К1 = 0,5;
 • П2 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з фізики або іноземної мови – К2 = 0,25;
 • П3 – оцінка ЗНО з української мови та літератури – К3 = 0,2;
 • А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 5 до Умов прийому) – К4 = 0.
 • ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому (Посилання) – К5 = 0,05.

Конкурсний бал випускника множиться на коефіцієнт:

 • регіональний – 1,00 – для м. Києва;
 • галузевий – 1,02 – для заяв з пріоритетом 1 та 2 для технічних спеціальностей (додаток 2 правил прийому), в інших випадках – 1,00;
 • сільський – 1,02 – для випускників сільських шкіл 2020 року, 1,05 для заяв на технічні спеціальності (додаток 2 правил прийому).

Додаткові бали

Окрім додаткових балів за МАН, олімпіади, чемпіонати, діють додаткові бали за участь у олімпіадах КПІ. Для технічних спеціальностей (додаток 2 правил прийому) можуть нараховуватись від 1 до 20 балів для одного з предметів, але не вище 200 балів.

Основні дати вступної кампанії для 1 курсу (бюджет):

 • 1 липня — початок реєстрації електронних кабінетів
 • 13 липня — подання заяв та документів
 • 16 липня — закінчення прийому заяв та документів для вступників, які складають вступні випробування/творчі конкурси/співбесіди
 • 22 липня — закінчення прийому заяв та документів
 • 27 липня — оприлюднення рекомендацій на бюджет
 • 31 липня — закінчення прийому оригіналів на бюджет
 • 1 серпня — наказ на зарахування

Вартість навчання у 2019/2020 році

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Очна (денна) форма навчання – 15000 грн / рік
Заочна форма навчання – 10200 грн / рік


202 total views, 3 views today