Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на навчання на бюджетну форму навчання!

Бакалавр – освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Є бюджетні місця! Денна та заочна форма!

Кафедра НАЕПС проводить підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, освітня програма: Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

Термін навчання: 3 роки 10 міс., кваліфікація: бакалавр з інформаційно-вимірювальної техніки.

Перелік конкурсних предметів для вступу:

 • математика (сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років)
 • українська мова (сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років)
 • іноземна мова (сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 року) або фізика (сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років)

Конкурсний бал

Максимальний бал — 200.

Вступники, які мають конкурсний бал менше ніж 125,000, до участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не допускаються.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою КБ:

Формула КБ

КБ = К1•П1 + К2•П2 + К3•П3 + К4•А + К5•ОУ,

 • П1 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з математики – К1 = 0,5;
 • П2 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з фізики або іноземної мови – К2 = 0,25;
 • П3 – оцінка ЗНО з української мови та літератури – К3 = 0,2;
 • А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 5 до Умов прийому) – К4 = 0.
 • ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому (Посилання) – К5 = 0,05.

Конкурсний бал випускника множиться на коефіцієнт:

 • регіональний – 1,00 – для м. Києва;
 • галузевий – 1,02 – для заяв з пріоритетом 1 та 2 для технічних спеціальностей (додаток 2 правил прийому), в інших випадках – 1,00;
 • сільський – 1,02 – для випускників сільських шкіл 2020 року, 1,05 для заяв на технічні спеціальності (додаток 2 правил прийому).

Основні дати вступної кампанії для 1 курсу:

 • 1 серпня — початок реєстрації електронних кабінетів
 • 13 – 22 серпня — подання заяв та документів
 • 1 – 12 серпня — вступні іспити, творчі конкурси на бюджет
 • 13 – 22 серпня — вступні іспити, творчі конкурси на контракт
 • 16 – 18 серпня — співбесіди
 • 12:00 20 серпня — списки вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2
 • 12:00 27 серпня — рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів
 • 18:00 31 серпня — подача документів для зарахування на бюджет
 • 5 вересня — зарахування вступників на бюджет
 • до 14 вересня — зарахування вступників на контракт