Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

Освітні програми

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

(Information measuring technologies for ecological safety)

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань – 15 Автоматизація та приладобудування

Кваліфікація – Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

(Information measuring technologies for ecological safety)

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань – 15 Автоматизація та приладобудування

Кваліфікація – Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

(Information measuring technologies for ecological safety)

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань – 15 Автоматизація та приладобудування

Кваліфікація – Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

(Information measuring technologies for ecological safety)

Третій (освітньо-науковий) рівень

Спеціальність – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань – 15 Автоматизація та приладобудування

Кваліфікація – Доктор філософії