Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры

Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учебник для вузов / К.И.Билибин, А.И. Власов, Л.В.Журавлева и др. Под общ. ред. В.А.Шахнова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. – 528с.: ил. – (Сер. Информатика в техническом университете.)

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. – К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, Видавництво “Толока”, 2001. – 80 с. – Бібліогр. с. 80

Справочник по математике

Г. Корн, Т. Корн. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). – М.: Машиностроение, 1973. – 832 с. – Ил.

Довідник офіційного опонента

Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень /Упорядник Ю.І.Цеков; за редакцією Р.В.Бойка – 2-е вид., випр. і доповн. -К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», видавництво «Толока», 2008. —64 с.

Читати далі“Довідник офіційного опонента”

Довідник здобувача наукового ступеня

Довідник здобувача наукового ступеня: 36. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестаці ї наук, кадрів вищої кваліфікаці ї / Упоряд. Ю.І.Цеков; Передмов а до 3-го, 2-го і з переднього сл. до 1 -го вид. Р.В. Бойка. – 3-тє вид. , випр. і допов.— К. : Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2004. – 69 с.