Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на бюджетну форму навчання!

Є бюджетні місця! Денна та заочна форма!

На основі диплому молодшого спеціаліста вступ на 1 курс на скорочений термін навчання – 2 роки 10 місяців.

Кафедра НАЕПС проводить підготовку фахівців освітнього рівня “Бакалавр” за спеціальністю “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, спеціалізація:

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

Конкурсний відбір для цієї категорії вступників здійснюється на основі конкурсного бала, який розраховується за такою формулою:

КБ = П1 + П2,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Оскільки спеціальність 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу (1), або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні (2), якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням.

  1. За результатами комплексного вступного іспиту (фізика та математика).
  2. За результатами ЗНО з фізики та математики (приймаються сертифікати 2020 року).

Абітурієнт самостійно обирає найкращі для нього результати і подає відповідні документи.

Основні дати вступної кампанії для 1 курсу:

  • 1 липня — початок реєстрації електронних кабінетів
  • 13 липня — подання заяв та документів
  • 22 липня — закінчення прийому заяв та документів
  • 23-30 липня проведення вступних випробувань
  • 31 липня — оприлюднення рекомендацій на бюджет
  • 03 серпня — закінчення прийому оригіналів на бюджет
  • 04 серпня — наказ на зарахування

Вартість навчання у 2019/2020 році

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Очна (денна) форма навчання – 15000 грн / рік
Заочна форма навчання – 10200 грн / рік


176 total views, 1 views today