Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

Контакти

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”