Інформаційні технології в екології [конспект лекцій]

План лекцій з курсу «Інформаційні технології в екології»
Розділ 1. Історія екології та екологічні дослідження в Україні.
Розділ 2. Методи математичного моделювання в екології та прилади систем екологічного моніторингу.
Розділ 3. Геоінформаційні технології в екологічному моніторингу.

Інформаційні технології в екології [навчальний посібник]

Порєв В.А., В.П. Маслов В.П., Порєв Г.В. Інформаційні технології в екології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ/Під заг. ред. Порєва В.А. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 304 с.

Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з кредитного модуля “Комп’ютерні технології”

Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів

з кредитного модуля “Комп’ютерні технології”

для спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітня програма “Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки”

Налаштування CS50-aplliance на власному Linux

Розглянемо налаштування лабораторії CS50 на власному комп’ютері із встановленим Linux на прикладі Ubuntu 18.04 64-bit. Встановлюємо java. Для встановлення останньої версії спочатку виконуємо оновлення: $ sudo apt update Далі перевіряємо, можливо Java вже встановлено: $ java -version Якщо Java наразі не встановлено, ви побачите наступне повідомлення: Output Command ‘java’ not found, …