Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі

15 –Автоматизація і приладобудування

по спеціальності

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

спеціалізації

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

і включає наступні напрями:

  1. Технології прогнозування стану навколишнього природного середовища.
  2. Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки.
  3. Інформаційно-вимірювальні системи контролю промислових технологій.

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

 

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Наконечний О.А. 2016 Вдосконалення методу та пристрою контролю якості харчових продуктів Проф. Защепкіна Н.М.
Мелконян А.А. 2016 Вдосконалення методу та пристрою визначення гігроскопічних властивостей матеріалів Проф. Защепкіна Н.М.
Гречуха Ю.С. 2017 Вдосконалення методу та пристрою визначення розмірів і складу відходів промисловості Проф. Защепкіна Н.М.
Бондар К.В. 2017 Підвищення чутливості оптико-електронної системи виявлення дефектів прецизійних оптичних деталей Доц. Маркін М.О.
Морозова І.В. 2017 Вдосконалення імпульсного методу контролю дефектів пластин кремнію у коронному розряді Доц. Маркін М.О.

 

Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

п/п

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Технології екологічного моніторингу та прогнозування стану навколишнього природного середовища Вдосконалення підходів до створення нових  технологій контролю  концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів. Проф. Защепкіна Н.М.
2. Інформаційно-вимірювальні технології контролю прецизійних деталей
  • контроль геометричних розмірів оптичних деталей;
  • контроль параметрів оптичних деталей;
  • контроль дефектів оптичних деталей;
  • параметри інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ та КМОП
Доц. Маркін М.О.