ПРОГРАМА

вступного випробування
з іноземної мови

ЗАВАНТАЖИТИ

Структура вступного іспиту з іноземної мови

Формат встпуного іспиту до магістратури охоплює всі види мовленнєвої діяльності. Іспит складається з двох частин – письмової роботи та усної відповіді.

Письмова робота виконується протягом 60 хв. і включає наступні завдання:

1. Аудіювання і виконання завдань, спрямованих на контроль, розуміння пакету (1000 знаків; 2 завдання по 5 питань).
2. Читання і розуміння тексту за фахом (1200 знаків). Виконання завдань до тексту (5 питань).
3. Письмовий переклад тексту за фахом (1200 знаків).
4. Письмо. Написання листа-заявки на прияняття на роботу.

Усна відповідь:

1. Монологічне мовлення за професійно орієнтованою тематикою.
2. Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).

Критерії оцінювання приведені наприкінці програми