Приклади титульних листів до оформлення випускних кваліфікаційних робіт

Титул. лист.ДР спеціаліста

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист).

Титул. лист. ДР бакалавра

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист).

Титул. лист. магістерської дисертації

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра (титульний лист).

Титул. лист. ДП бакалавра

Дипломний проект на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист).

Титул. лист. ДП спеціаліста

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист).

Приклади оформлення завдання та титульних аркушів

Завдання на дипломний проект ОКР “БАКАЛАВР”; 

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Завдання на дипломну роботу ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Титульний аркуш дипломного проекту ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Титульний аркуш дипломної роботи ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Титульний аркуш курсового проекту ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Титульний аркуш курсової роботи ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Продовжувати читання Приклади оформлення завдання та титульних аркушів