Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 16)

 

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти! Запрошуємо Вас до участі в черговому випуску інтернет-конференції на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua/ у розділі Наступна конференція. Прийом матеріалів до 1 грудня 2016 р. включно.

Плануються наступні напрями її роботи (секції):
1. Інформаційні системи і технології.
     Теоретичні основи інформатики та кібернетики
     Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
     Системи та процеси керування
     Комп’ютерні системи та компоненти
     Інформаційні технології
    Автоматизація процесів керування
    Системи автоматизації проектувальних робіт
     Системи захисту інформації
     Інформаційна безпека
    Управління проектами і програмами
     Системи та засоби штучного інтелекту
     Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
     Медична та біологічна інформатика і кібернетика
     Соціальна інформатика

2. Економічні науки.
     Економічна теорія та історія економічної думки
     Світове господарство і міжнародні економічні відносини
     Економіка та управління національним господарством
     Економіка та управління підприємствами
     Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
     Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
     Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
     Гроші, фінанси і кредит
     Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
     Статистика

3. Технічні науки.
     Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
     Машинознавство
     Обробка матеріалів у машинобудуванні
     Галузеве машинобудування
     Електротехніка
     Прилади
     Радіотехніка та телекомунікації
     Енергетика
     Металургія
     Хімічні технології
     Технологія харчової та легкої промисловості
     Транспорт
     Будівництво
     Безпека життєдіяльності
     Електроніка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі: заочна.
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей та сертифікати.
Наші збірники матеріалів науково-практичних інтернет-конференцій включаються до наукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”

Детальну інформацію щодо умов участі в Інтернет-конференції розміщено на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua/ у розділі Наступна конференція.

Вимоги до публікацій та розширенна інформація стосовно конференції за посиланням: Vymogi_konferenciaonline.org.ua_12.11.2016.pdf