Наукові школи кафедри “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи”

З 1989 року на кафедрі працює кандидат технічних наук, доцент Дашковський Олександр Анастасійович – один із ініціаторів створення в Національному технічному університеті України “КПІ”  кафедри «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи». Фахівець в галузі автоматизованих газоаналітичних систем. Автор більше 100  винаходів.  Голова правління, директор Українського НДІ аналітичного приладобудування (“Украналіт”). Під його керівництвом фахівцями НДІ аналітичного приладобудування за участю науковців кафедри (к. х. н., доц. Мошковської Л.Т., к. т. н., доц. Миндюка Я.Л., к. т. н., доц. Майстренка В.М.) розроблені, захищені патентами України і серійно випускаються прилади для контролю головних забруднювачів атмосфери: NO,  NO2,  SO2,  O3,  CO,  CO2,  NH3,    CH4,  H2S.  На фото показаний серійний автоматичний переносний багатокомпонентний газоаналізатор 603 ЭХ 01-3М, призначений для моніторингу повітря вздовж автомагістралей, на промислових майданчиках і технологічних ділянках.

Дашковський

Кандидат технічних наук, доцент

Дашковський Олександр Анастасійович

ЕХ

Автоматичний переносний

багатокомпонентний газоаналізатор

603 ЭХ 01-3М

Технічні характеристики газоазоаналізатора 603 ЭХ 01-3М

Газ
Діапазони
оксид вуглецю
1,8 – 100 мг/м3
діоксид азоту
0,6 – 15 мг/м3
діоксид сірки
0,8 – 20 мг/м3

 

Науковою школою к.т.н., доц. Приміського Владислава Пилиповича («Заслужений винахідник України») на замовлення Міністерства надзвичайних ситуацій України та Київської міської державної адміністрації створена мобільна лабораторія екологічного контролю, яка призначена для експрес-аналізу стану навколишнього природного середовища мегаполіса. Станція забезпечує  контроль забруднення атмосферного повітря; контроль параметрів забруднення води в р. Дніпро і інших водоймах; контроль забруднення ґрунтів; радіаційний контроль довкілля тощо.

Приміський

Кандидат технічних наук, доцент,

заслужений винахідник України
Приміський Владислав Пилипович

Мобыльна лабораторія

Мобільна лабораторія екологічного контролю

 

З 2005 року на кафедрі НАЕПС працює професор Петренко Сергій Федорович – засновник вітчизняної школи наномеханотроніки, в активі школи понад 100 патентів, в тому числі патентів США, Росії, якими захищені розробки світового рівня.

З 2010 року на кафедрі НАЕПС працює професор Маслов Володимир Петрович ‑  «Заслужений винахідник України», в активі якого понад 300 патентів на винаходи. Наукові інтереси – розробка та дослідження нових конструкторсько-технологічних рішень для оптико-електронного приладобудування.

Маслов

Доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України

Маслов Володимир Петрович

 Гіроскоп

Моноблочний лазерний гіроскоп, в якому використано винаходи
В.П.Маслова

 Рідкокрісталичний дісплей

Рідкокристалічний дисплей за патентом В.П. Маслова і Коломзарова Ю.В. на основі склокристалічного матеріалу з нульовим коефіцієнтом термічного розширення і плівковим прозорим нагрівачем, що дозволяє працювати при зовнішніх температурах до мінус 600 С

 

В 1989 році в Україні започаткований  науковий напрям “Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи”, засновник – професор Порєв Володимир Андрійович. В цьому напрямі плідно працювали та продовжують працювати к.т.н. Сергєєв О.О., к.т.н. Згуровський Г.М., інженер Бойко І.В., к.т.н. Маркін М.О.

На сьогодні сформувалась вітчизняна наукова школа телевізійної пірометрії (теорія і практика вимірювання високих температур за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем).

 

Порєв

Доктор технічних наук, професор
Порєв Володимир Андрійович

Маркін

Кандидат технічних наук
Маркін Максим Олександрович

 

Представники наукової школи телевізійної пірометрії приймали участь у виконанні проекту “Розробка науково-технологічних основ одержання унікальних матеріалів в космосі та створення спеціалізованої технологічної апаратури” в рамках Національної космічної програми України “Міжнародна орбітальна станція-2”, при виконанні якого була розроблена і впроваджена в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України унікальна технологія зонного очищення напівпровідникового кремнію та створений експериментальний прилад для контролю температурного поля на поверхні рідкої фази.

 

Зонна плавка

 

Загальні технічні характеристики (спектральний діапазон, чутливість, роздільна здатність, час формування виборки) приладів, створених за методологією проекту, відповідають аналогічним характеристикам продукції провідних фірм: Stratonics, Inc. (США) — серія ThermaViz, Mikron Instruments (США) — серія PyroVision.

В рамках Національної програми “Виробництво машин і устаткування для сільського господарства, харчової і переробної промисловості” на кафедрі були розроблені і рекомендовані до серійного виробництва телевізійні прилади для експрес – контролю бактеріальної забрудненості молока та для контролю м’ясопродуктів на трихінельоз. За оцінками фахівців прилади прості і зручні в користуванні і забезпечують високу вірогідність контролю. Експериментальний зразок приладу для експрес-контролю бактеріальної забрудненості молока представлений в Музеї НТУУ “КПІ”.

Телевізійний мікроскоп