Вдосконалення процесу контролю гігроскопічних властивостей матеріалу

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Недобойко Сергій Олександрович

Науковий керівник: проф., д. т. н., Защепкіна Н. М.

Рецензент: ст. викл., к. т. н.,  Цибульник С. О.

Анотація

Концентрація пилу в повітрі виробничих приміщень і в зоні робочих місць, розташованих на відкритому повітрі, визначається характером технологічного процесу, його технічною досконалістю і ступенем впровадження санітарно-технічних протипилових заходів.

Метою магістерської дисертації є розробка стенду для дослідження гігроскопічних властивостей матеріалів.

Було проаналізовано методи та прилади визначення запиленості повітря тапилопроникності матеріалів, удосконалено їх визначення шляхом розробки стенда для контролю пилопроникності матеріалів на основі застосування телевізійних засобів вимірювання (ТЗВ).

Об’єкт дослідження: процес контролю гігроскопічних властивостей матеріалів.

Предмет дослідження: розробка стенду для визначення гігроскопічних властивостей матеріалів.

Наукова новизна: вдосконалено метод контролю гігроскопічних властивостей матеріалів, розроблено та виготовлено експерементальний стенд для визначення пилоємності та пилопроникності, визначено залежність пилопроникності від поверхневої щільності, та виду матеріалу.

Практична цінність роботи: розроблені робочі креслення, виготовлені пристрої для переміщення, транспортування зразку.

Магістерська дисертація вдосконалення методу контролю гігроскопічних властивостей матеріалів виконувалась згідно напряму науково дослідної роботи кафедри НАЕПС та зареєстрована УкрІНТЕІ№ 0216U008055 від 30.05.16. Апробація результатів дисертації здійснена на науково-технічних конференціях

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ