Використання телевізійних засобів для вимірювання високих температур

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконала: студентка 6 курсу, групи ПН-51м
Некрут Оксана Олегівна

Науковий керівник: проф., д. т. н., Порєв В. А.

Рецензент: проф., д. т. н.,  Бурау Н. І.

Анотація

Метою магістерської дисертації є вдосконалення методології використання телевізійних засобів для вимірювання високих температур.

Об’єкт дослідження – процес вимірювання високих температур в технології електронно-променевої безтигельної зонної плавки.

Предмет дослідження – телевізійні інформаційно-вимірювальні системи.

Визначено інформативні параметри зони плавки, які обумовлюють її якість і показано, що постійний аналіз розподілу температурного поля, форми і висоти зони в реальному масштабі часу може бути забезпечений за допомогою приладів з електронним розгортанням зображення.

Проаналізовано сучасний ринок засобів вимірювання температури враховуючи набір характеристик: світлоелектричний перетворювач, температурний діапазон, спектральний діапазон, клас точності. швидкість кадрів, формат кадрів.

Виконано узагальнення матеріалів дослідження поля яскравості на поверхні зони плавки кремнію та досліджено процес формування рідкої фази.

Проаналізовано основні положення метрології високих температур.

Обґрунтовано  методику та стенд для  експериментального визначення нижньої межі вимірюваних температур телевізійними засобами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ