Мікропроцесорні прилади та системи

 Мікропроцесорні прилади та системи

Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.05100304 «Прилади та системи екологічного моніторингу»

Частина І

Затверджено на засіданні кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем.

Рекомендовано Вченою радою ПБФ НТУУ”КПІ”

(Протокол №10/12 від 26.11.12)