НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Навчальне видання

 

 

Новітні інформаційно-вимірювальні технології

Методичні рекомендації

до виконання лабораторних робіт

для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування»,

спеціальностей 7(8).05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»

 

 

Укладачі:           Порєв Володимир Андрійович., д.т.н., професор

Маслов Володимир Петрович, д.т.н., доцент

Маркін Максим Олександрович, к.т.н., доцент

 

Відповідальний
редактор:                Маркіна О.М.

 

Рецензент:               Безвесільна О.М., д.т.н., професор

 

 

 

За редакцією укладачів