Концепція розвитку

Концепція розвитку

Спеціальність «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи» – це освіта й професія у галузі проектування та експлуатації приладів і систем аналізу газоподібних, рідких і твердих речовин для:

• гірничої, металургійної, енергогенеруючої, нафтопереробної, хімічної, харчової, аграрної промисловості;

• екологічних установ, що контролюють забруднення навколишнього середовища промисловими та аграрними підприємствами, транспортними засобами; визначають припустимі концентрації шкідливих і вибухових речовин для забезпечення безпеки життєдіяльності; контролюють процеси водопідготовки та якість води;

• медичних закладів, де вимірюються параметри біологічних і фізіологічних процесів.

Концепція підготовки фахівців передбачає поєднання достатніх теоретичних основ та необхідних практичних навичок і орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань у сучасних умовах.

У назві кафедри зроблено акцент на постійно зростаючій глобальній проблемі екології, що, в свою чергу, невідкладно потребує значного збільшення кількості фахівців, які розробляють і експлуатують прилади екологічного моніторингу. Потреба у таких приладах і фахівцях обумовлена також певними законодавчими актами України (наприклад, законами «Про охорону довкілля», «Про охорону атмосферного повітря» та ін). Оскільки ці закони розроблені з урахуванням «європейського вектору» в розвитку України, то очевидно, що орієнтири по ринку праці України відповідають також і структурі європейського ринку праці , де приладобудування для екологічного моніторингу є одним із пріоритетів країн ЄС.

Ефективна навчально-наукова діяльність кафедри забезпечується активним співробітництвом з рядом провідних підприємств галузі, серед яких особливе місце займає ЗАТ “Украналіт”, що є базою навчальної та виробничої практики та реальним місцем працевлаштування випускників.