ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку» (16-18 травня 2017 року)

ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку» (16-18 травня 2017 року)

Шановні науковці!

Інститут наукового прогнозування, Державний університет «Люблінська політехніка» (Люблін, Польща),кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету, кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії, кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського Національного торговельно-економічного університету, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет, Інститут реклами, Асоціація „Аналітикум”, ЦМНС „ТК Меганом” інформують Вас, що з 16 по 18 травня 2017 року проводиться ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «НАУКА І ЖИТТЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЯ В СВІТОВУ НАУКОВУ ДУМКУ» Планується робота за напрямками (дивіться далі).

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою: http://www.int-konf.org 

За результатами конференції будуть видані збірники матеріалів.

Збірник буде включено до наукометричної бази даних «Російський індекс наукового цитування» («РІНЦ SCIENCE INDEX»).

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Термін подання статей – до 15 травня 2017 року.

Вартість публікації у збірнику для учасників з України складає:

7 стор. – 250 грн., 8 стор. – 270 грн. і т. д. (20 грн. за кожну наступну сторінку)

Оплата оргвнеску для учасників з України надсилається: на р/р 26003052747067 у ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК”, м. Київ, МФО 300711, ЗКПО 2766510047, одержувач ФОП Савченко Вікторія Анатоліївна. Призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.

УВАГА!!! В ЗВ’ЯЗКУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЗБІРНИКІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ, ЗМІНЕНО УМОВИ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ!!! ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: вимоги до оформлення

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою. На e-mail: intkonf@gmail.com необхідно надіслати:

1. Текст статті, з виконанням всіх вимог до оформлення.
Докладніше, на сайті за посиланням (вимоги до оформлення

2. Заявка, окремим файлом (ПІБ (повністю), місце роботи або навчання, країна, місто українською, російською та англійською мовами, телефон, e-mail, посада, вчене звання, наукова ступінь, якщо є). Адреса з поштовим індексом та отримувач для надсилання збірника матеріалів.
Зразок заявки на сайті за посиланням
(вимоги до оформлення)

3. Відскановану копію документа про сплату оргвнеску. (файл pdf, png або jpg)

Файли мають мати назву за зразком: Стаття_Петренко, Заявка_Петренко, Чек_Петренко.

На одну наукову працю надсилається 1(один) примірник збірника на адресу, яку було вказано в реєстраційній формі. Для отримання додаткових збірників необхідно сплатити їх вартість у розмірі 57 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно вказати у квитанції, що надсилається. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно. ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ НАДСИЛАЮТЬСЯ НА ВКАЗАНУ АДРЕСУ, ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Адреса оргкомітету:

Оргкомітет МНІК «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку»

ЦМНС „ТК Меганом”

02192, м. Київ – 192, а/с 82.

Контактні телефони: 044-525-62-99; 067-737-15-61

E-mail: intkonf@gmail.com

УВАГА! РОБОТИ З КОЛЬОРОВИМИ МАЛЮНКАМИ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

ТЕКСТИ НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ