Посол США в Україні Джон Френсіс Теффт ознайомився з науковими досягненнями кафедри НАЕПС

Посол США в Україні Джон Френсіс Теффт ознайомився з науковими досягненнями кафедри НАЕПС

27 квітня Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Френсіс Теффт. Він оглянув пам’ятні дошки в холі Головного корпусу (корпус №1) університету та ознайомився з діяльністю Наукового парку НТУУ «КПІ» «Київська політехніка».

Під час візиту Посол США Джон Теффт ознайомився з науковими досягненнями кафедри НАЕПС. (На фото: Ректор НТУУ «КПІ», академік Згуровський М.З., завідувач кафедри, професор Порєв В.А., професор Петренко С.Ф., Посол США Джон Теффт).

Після відвідування Наукового парку Посол США в Україні Джон Френсіс Теффт виступив перед студентами і викладачами університету з лекцією «Демократія та чому вона настільки важлива для України». У своїй промові Посол США розмірковував про демократію та інноваційну діяльність. По закінченню виступу Джон Френсіс Теффт відповів на запитання учасників зустрічі.

Teft

On April, 27 the National technical university of Ukraine “Kyiv polytechnic institute” was visited by Emergency and Plenipotentiary Ambassador of the USA in Ukraine John Francis Tefft. He examined memorable boards in the hall of the Main corps (building №1) of university and became familiar with activity of the Scientific park of NTUU “KPI” “Kyiv Polytechnics”.

During a visit Ambassador of the USA John Tefft became familiar with the scientific achievements of department of SAEIS. (On a photo: Rector of the NTUU “KPI”, academician Zgurovsky М.З. head of department, professor Poryev V.A., professor Petrenko S.F., Ambassador of the USA John Tefft).

After the visit of the Scientific park Ambassador of the USA in Ukraine John Francis Tefft came forward before students and teachers of university with a lecture “Democracy and why it is so important for Ukraine”. In the speech Ambassador of the USA reasoned about democracy and innovative activity. In the end of performance John Francis Tefft answered the question of participants of meeting.

Teft

 

Читати далі“The ambassador of the USA in Ukraine John Francis Tefft became familiar with the scientific achievements of department of SAEIS”