Співробітництво з фірмою Impex HighTech GmbH

Співробітництво з фірмою Impex HighTech GmbH

В рамках Угоди про наукове співробітництво між кафедрою НАЕПС та фірмою Impex HighTech GmbH кафедра отримала сучасний газоаналітичний прилад «INFRALYT» виробництва компанії SAXON Junkalor GmbH.

Магістранти Шило Антон і Шило Артем під керівництвом професора Порєва В.А. готують прилад «INFRALYT» до лабораторної роботи «Тестування автотранспорту за показником (пальне/повітря)» та виконують роботу на реальному об’єкті.

 

фото1фото2

Within the Agreement about a scientific collaboration between the department of SAEIS and Impex HighTech GmbH firm a department got the modern “INFRALYT” gas analyzer of production of SAXON Junkalor GmbH company.

Masters Shylo Anton and Shylo Artem under the direction of professor Poryev V.A. prepare the “INFRALYT” device to laboratory work – “Testing of motor transport on an (combustible/air) index ” and  work on the real object.

фото1фото2

Читати далі“Cooperation with the Impex HighTech GmbH firm”