Передзахист магістерських дисертацій ПН-61м

Попередній розгляд магістерських дисертацій відбудеться у середу 16 травня 2018 року о 14:30 в аудиторії 1-3а-1. За результатами розгляду приймається рішення щодо допуску атестаційних робіт до захисту.

Наукові роботи магістрів групи ПН-51м

№  з/п  ПІБ студента Тема роботи ПІБ керівника 1 Бондар Костянтин Вікторович Оптико-електронна система для виявлення дефектіва клейових з’єднань оптичних деталей доц., к. т. н., Маркін М. О. 2 Винниченко Тетяна Олександрівна Вдосконалення методоу та засобу контролю вимірювання викидів на автозаправних станціях ас., к. т. н., Івасенко В. М. 3 Гречуха Юрій Сергійович …

До уваги студентів випускних курсів кафедри НАЕПС

УВАГА ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ Затвердження до захисту ДП ОКР “Бакалавр” та магістерських дисертацій студентів денної та заочної форми навчання відбудеться 12.06.2017 з 9.30 до 15.00 та 13.06.2017 з 9.30 до 13.00.  При собі мати кваліфікаційну роботу в елекронному та роздрукованому вигляді із додатками (формат А4) оформлені згідно стандартів кваліфікаційних робіт.

Приклади титульних листів до оформлення випускних кваліфікаційних робіт

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист). Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист). Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра (титульний лист). Дипломний проект на здобуття ступеня бакалавра (титульний лист). Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (титульний лист).

Науково-дослідна практика 2017

У понеділок 6 лютого 2017 року  на кафедрі НАЕПС о 9 годині відбудуться загальні збори групи ПН-51м (магістри) щодо проходження науково-дослідної практики. При собі мати роздрукований щоденник з практики, завдання з практики за підписом керівника практики (керівник МД). Список розподілу студентів групи ПН-51м на практику