ДП магістра

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів напрямку “Приладобудування” спеціальності “Прилади та системи екологічного моніторингу” ДСТУ 3008-95. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ  ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ …