Інформаційні технології в екології [конспект лекцій]

План лекцій з курсу «Інформаційні технології в екології»
Розділ 1. Історія екології та екологічні дослідження в Україні.
Розділ 2. Методи математичного моделювання в екології та прилади систем екологічного моніторингу.
Розділ 3. Геоінформаційні технології в екологічному моніторингу.

Інформаційні технології в екології [навчальний посібник]

Порєв В.А., В.П. Маслов В.П., Порєв Г.В. Інформаційні технології в екології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ/Під заг. ред. Порєва В.А. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 304 с.

Інформаційні технології в екології [Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт]

Інформаційні технології в екології. Геоінформаційні технології екологічного моніторингу [Текст]: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для спеціальності “Прилади і системи екологічного моніторингу” ОКР 7. 05100304, 8.05100304 / Уклад. В.А.Порєв, В.П. Маслов – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 20 с.