Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів напрямку “Приладобудування” спеціальності “Прилади та системи екологічного моніторингу”

ДСТУ 3008-95. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Методичні рекомендації з впровадження

Приклади оформлення завдання та титульних аркушів

Завдання на дипломний проект ОКР “БАКАЛАВР”; 

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Завдання на дипломну роботу ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Титульний аркуш дипломного проекту ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

Титульний аркуш дипломної роботи ОКР “БАКАЛАВР”;

Завантажити у форматі WORD; у форматі PDF

 258 total views,  1 views today