Лабораторія інформаційних вимірювальних технологій визначення та контролю властивостей матеріалів

Лабораторія інформаційних вимірювальних технологій визначення та контролю властивостей матеріалів

На кафедрі інформаційно-вимірювальних систем та технологій екологічного моніторингу (ІВСТЕМ, раніше наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи) створена та працює наукова лабораторія під керівництвом д.т.н., професора Защепкіної Н.М. (фото 1).

za

Фото1 – Керівник лабораторії професор Защепкіна Н.М.

Лабораторія працює над проблемами захисту здоров’я людини від негативного впливу навколишнього середовища.
Проблема забруднення природного середовища гостро постала після того, як людство суттєво розширило кількість металів, стало виготовляти синтетичні волокна, пластмаси та інші речовини, що мають властивості, не тільки не відомі природі, але шкідливі для організмів біосфери. Ці речовини (кількість і різноманітність яких постійно зростає) після їх використання не надходять в природний кругообіг. Відходи виробничої діяльності все більше забруднюють літосферу, гідросферу та атмосферу Землі.
В останні роки відбувається сильне забруднення повітря, пов’язане з розширенням осередків промисловості, з механізацією, автоматизацією багатьох сфер нашого життя. Дія шкідливих речовин, що потрапляють в повітря, може посилюватися їх взаємними реакціями між собою, накопиченням, великою тривалістю їх знаходжень в повітрі, особливими метеоумовами та іншими факторами. У районах, де спостерігається висока щільність населення, скупчення заводів і фабрик, велика насиченість транспорту, забруднення повітря особливо зростає. У періоди, коли забруднення досягає високого рівня, багато людей скаржаться на головний біль, подразнення очей і носоглотки, нудоту і загальне погане самопочуття Присутність суспензії кислоти, головним чином сірчаної, корелює з почастішанням нападів астми, а з-за чадного газу виникають ослаблення розумової діяльності, сонливість і головний біль. З високими рівнями суспензій, що діють протягом тривалого часу, пов’язують респіраторні захворювання і рак легень. Однак всі ці фактори можуть різною мірою впливати на різні аспекти здоров’я. У деяких випадках забруднення повітря сягало настільки високих рівнів, що призводило до смертельних наслідків
Основна кількість текстильних матеріалів, які сьогодні випускаються промисловістю, використовується для виробництва одягу. Одяг необхідний людині для захисту тіла від несприятливих впливів зовнішнього середовища — низької та високої температури, надмірної радіації, вітру, дощу, снігу тощо. Крім цього тканина або трикотаж захищають шкіру, оберігають поверхню тіла людини від механічних і хімічних ушкоджень, пилу, бруду, мікроорганізмів, укусів комах і тварин. Саме текстильні матеріали і є тим захисним бар’єром між тілом людини та негативним впливом навколишнього середовища на її здоров’я. Тому прогнозуванням та контролем якості захисних виробів і займаються науковці, які працюють в лабораторії.
Лабораторія була створена в листопаді 2015 року, але вже за цей період наукові розробки дослідників були опубліковані у 7 наукових працях, серед яких 2 статті у фахових виданнях України, доповіді на двох міжнародних конференціях.
Сьогодні в лабораторії працюють 5 магістрів, які проводять дослідження з тем своїх магістерських дисертацій (фото2).

1 2 3 4

Фото 2 – Магістри: Мелконян А., Гречуха Ю., Недобойко С., Бурмистрова А., Ященко Я.

Проблема захисту людини від негативного впливу довкілля завжди буде актуальна, тому запрошуємо до роботи та співпраці всіх, кому не байдуже наше майбутнє.