Інформаційні, інтелектуальні та нанотехнології: лабораторний практикум

Інформаційні, інтелектуальні та нанотехнології: лабораторний практикум

Завантажити навчальний посібник

Інформаційні, інтелектуальні та нанотехнології: лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»,освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки» / Г. В. Дорожинська, В. П. Маслов, М. О. Маркін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 72 с.

Навчальний посібник призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. У навчальному посібнику наведено мету і завдання лабораторних практикумів, теоретичні відомості до кожного практикуму. Розглянуто організаційні питання роботи над дослідженнями, послідовність та методику виконання, наведено вимоги щодо оформлення та процесу захисту виконаних робіт. Посібник буде цікавим для працівників приладобудівної галузі та контрольно-вимірювальних лабораторій.

Навчальний посібник викладено у Бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30663

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор для цитування нашого матеріалу

ЗМІСТ

 • ПЕРЕДМОВА
  • Лабораторна робота №1: Термічне випаровування у вакуумі як технологія отримання наноструктур
  • Лабораторна робота №2: Методи атомно-силової мікроскопії для дослідження наноструктурованих поверхонь
  • Лабораторна робота №3: Принцип роботи та метрологічне забезпечення приладу «Плазмон»
  • Лабораторна робота №4: Контроль наявності летючих компонентів в повітрі робочих приміщень
  • Лабораторна робота №5: Визначення оптичного показника заломлення соняшникової олії
  • Лабораторна робота №6: Визначення відгуку сенсора ППР-приладу на насичені пари метанолу та ацетону для плівок політетрафторетилену
  • Лабораторна робота №7: Оцінка невизначеності за характеристиками поверхневого плазмонного резонансу для досліджуваної речовини
  • Лабораторна робота №8: Моделювання характеристики відбиття при поверхневому плазмонному резонансі
 • Література
 • Додаток А. Обробка результатів вимірювання
 • Додаток Б. Алгоритм для знаходження мінімуму характеристики відбиття