ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО УНІВЕРСИТЕТ

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Київський політехнічний інститут (КПІ) було засновано у 1898 році з ініціативи науково-технічної громадськості та підприємців Росії і України як відгук на потреби промисловості південного заходу держави, що бурхливо розвивалася наприкінці XIX століття. У КПІ було відкрито 4 відділення: механічне, сільськогосподарське, інженерне та хімічне. Першим ректором інституту був відомий учений і педагог В.Л.Кирпичов.

КПІ працював і розвивався, ґрунтуючись на кращих традиціях відомих європейських шкіл: Паризької “Еколь політехнік”, Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи вищої технічної освіти було поєднання глибокої природничо-наукової та фундаментальної підготовки (з фізики, математики, хімії та інших дисциплін) із загально інженерною та отримання професійно-практичних навичок на виробництві і в наукових установах. Ці принципи в КПІ закладалися всесвітньо відомими вченими Менделєєвим Д.І., Жуковським М.Є., Тімірязєвим К.А, Кирпичовим В.Л. та іншими видатними діячами того часу, які створили відомі науково-педагогічні школи КПІ, завдяки чому в університеті було підготовлено цілу плеяду видатних інженерів та вчених. Достатньо назвати такі імена, як І.Сікорський – видатний конструктор літаків та вертольотів, Є.Патон – мостобудівник та фахівець в галузі електрозварювання, С.Корольов, В.Чоломей, А.Люлька – видатні конструктори ракетно-космічної та авіаційної техніки, І.Бардін – видатний металург та багато інших.

Активно розвиваючись, КПІ став базою розширення і зміцнення мережі вузів Києва, України. Так, на базі його факультетів та окремих спеціальностей було створено Дніпропетровський інститут залізничного транспорту, Одеський інститут інженерів морського флоту, Харківський текстильний інститут, Українську сільськогосподарську академію, Вінницький політехнічний інститут та ін.

Враховуючи велику організаторську роль КПІ у підготовці інженерних і наукових кадрів, Указом Президента України за № 289/95 від 08 квітня 1995 р. йому надано статус Національного технічного університету України.

НТУУ „КПІ” – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. Вже три роки поспіль він посідає перше місце в рейтингу вітчизняних університетів „Топ-200 Україна”, а його міжнародне визнання підтверджує входження до 4% кращих університетів світу за рейтингом QS World University Ranking 2011/12. КПІ є лідером за кількістю програм подвійних дипломів. Серед ВНЗ України він має найбільш широку присутність у глобальному інформаційному просторі (увійшов до 5% кращих університетів світу за рейтингом Webometrics).

Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої освіти, впровадження ступеневої системи, активним учасником впровадження ідей та принципів Болонського процесу у сфері вищої освіти України.

Одним з перших університетів України НТУУ “КПІ” у вересні 2003 року приєднався до співдружності університетів, які підписали “Велику Хартію Університетів” Європи (“Magna Charta Universitatum”).

У квітні 2007 р. на Колегії МОН України було ухвалено рішення про надання КПІ статусу дослідницького університету, Статут якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1332. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 76 НТУУ „КПІ”  надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету. Освітня діяльність НТУУ “КПІ” ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України “Про вищу освіту”, Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України, Стратегії розвитку НТУУ “КПІ” на 2012-2020 роки.

Головною метою освітньої діяльності є забезпечення особистого розвитку і творчої самореалізації кожного студента, формування здатності навчатися упродовж життя, підготовка фахівців, які мають проблемне, аналітичне мислення, соціально-психологічну компетенцію, інтелектуальну культуру та є конкурентоспроможними на світовому ринку високих технологій.

Навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за традицією починається з привітання Ректора на площі  знань.

f1 

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович – ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» директор інституту прикладного системного аналізу Національної академії наук України та міністерства освіти і науки України, дійсний член і член президії Національної академії наук України, іноземний член Російської академії наук.

М. Згуровський – відомий у світі вчений у галузі кібернетики і системного аналізу та їх використання в задачах геоінформатики, математичної геофізики, соціально – економічних проблем сучасного суспільства.

Під науковим керівництвом М. Згуровського в Україні створено Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток», який спеціалізується у сфері глобального моделювання процесів сталого розвитку та оцінювання глобальних загроз для безпеки та якості життя людей.

М. Згуровський – член багатьох українських та закордонних наукових товариств, член наукового комітету Світової системи даних (WDS, Париж, Франція), член правління Світової мережі знань про освіту та наукові обміни (EDNES, Страсбург, Франція), національний представник України в Міжнародній раді науки (ICSU, Париж, Франція), член виконавчої ради Комітету з даних у науці й технологіях (CODATA, Париж, Франція), член дорадчої ради Українського науково-технологічного центру (УНТЦ, Київ, Україна), президент мережі університетів країн Чорноморського регіону (BSUN, Констанца, Румунія), президент Центральносхідноєвропейського  інституту сталого розвитку.

М. Згуровський – заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1990, 1999 та 2005 рр.), премій Національної академії наук України ім. В.Глушкова (1994 р.) та ім. В. Михалевича (1998 р.). За досягнення в галузі науки, освіти й розвитку міжнародної співпраці М. Згуровський отримав державні нагороди України, Італії, Естонії, В’єтнаму. М. Згуровський – головний редактор журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» Національної академії наук України.