Лабораторія інформаційних вимірювальних технологій

Лабораторія інформаційних вимірювальних технологій

Вітчизняна наукова школа перспективних  інформаційно-вимірювальних технологій сформувалася в НТУУ «КПІ» в епоху конверсійної переорієнтації досліджень і розробок на потреби невійськових галузей народного господарства України, коли головними критеріями стають мінімізація як загальної суми витрат, так і зменшення аж до повної відсутності в календарних планах НДДКР витрат на дослідницькому етапі,  скорочення часу від початку роботи до її впровадження в наявну чи в перспективні технології.

Особливо це стосувалося потреб високотемпературних технологій, в яких існуючі засоби  вимірювання температур вже не забезпечували необхідної точності або взагалі не відповідали вимогам контроля технологічних процесів. Саме з вирішення під керівництвом проф. Порєва В.А. прикладних пірометричних задач на Слов’янському арматурно-ізоляторному заводі (1989р.), Львівському ізоляторному заводі (1990 р.), Бєлорєцькому заводі механічних інструментів, РФ (1992р.) та на інших підприємствах групою дослідників (в складі якої були також студенти НТУУ «КПІ») і починається становлення вітчизняної школи телевізійної пірометрії, яка з часом виходить за межі чисто пірометричних задач і трансформується в наукову школу перспективних  інформаційно-вимірювальних технологій.

Отримані науковою школою д.т.н., проф. Порєва В.А. результати забезпечили створення на кафедрі наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем першої і єдиної на сьогодні в Україні навчально-наукової лабораторії телевізійних інформаційно – вимірювальних систем з повним циклом інструментального забезпечення унікальних і високоточних вимірювань—від сучасних апаратно-програмних засобів вимірювання до належного метрологічного забезпечення (модель АЧТ, еталонні лампи СИ10-300). На базі лабораторії співробітники та аспіранти проводять наукові дослідження, а студенти виконують лабораторні роботи з навчальних дисциплін «Теоретичні основи інформаційно – вимірювальної  техніки» та «Телевізійні інформаційно – вимірювальні системи».

Співробітники лабораторії приймали участь у проекті “Розробка науково-технологічних основ одержання унікальних матеріалів в космосі та створення спеціалізованої технологічної апаратури” в рамках Національної космічної програми України “Міжнародна орбітальна станція-2”, при виконанні якого в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України вперше отримані експериментальні результати щодо температурного поля на поверхні кристалу та була розроблена унікальна технологія зонної плавки в умовах мікрогравітації. (Патент на винахід №83148. Патон Б.Є., Порєв В.А. Асніс Ю.А. та ін. “Установка для електронно-променевої зонної плавки матеріалу в космосі в умовах мікрогравітації і космічного вакууму“. 10.06.2008.

З 2010 р. під керівництвом проф. Порєва В.А. викладачі, аспіранти та студенти кафедри спільно з фахівцями НДІ прикладної електроніки НТУУ «КПІ» проводять наукові дослідження, спрямовані на створення методології застосування телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки для контроля нових технологій створення прецизійних деталей приладів різноманітного призначення.

2011 р. «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей оптико-електронних приладів». Договір № 232/27-11, № Держреєстрації 0111U009610.

2012 р. «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей електронних приладів». Додаткова угода № 1 до договору № 232/27-11, № Держреєстрації  0112U006802.

2014 р. «Розроблення способу телевізійного контролю якості інфрачервоних матеріалів електронної техніки та нанокристалічних матеріалів». Договір № 13/27-14, № Держреєстрації 0114U005067.

2015 р. «Розробка методу контролю якості склокристалічних матеріалів з використанням телевізійної вимірювальної системи». Договір № 28/27-15 від 29.05. 2015 р. № Держреєстрації 0115U001576.

 

 

Під керівництвом проф. Порєва В.А. розроблені і захищені патентами інформаційно – вимірювальні засоби для експрес – контролю якості молока та м’ясопродуктів. Прилади прості і зручні в користуванні та забезпечують високу вірогідність контролю.

Експериментальний зразок приладу для експрес – контролю бактеріальної забрудненості молока представлений в Музеї НТУУ «КПІ». Експериментальний зразок приладу для діагностики м’ясопродуктів використовується в лабораторному практикумі.

 

 Screenshot_1  Screenshot_2
Лабораторні заняття Телевізійні мікроскопи
 Screenshot_3  Screenshot_4
Метрологічний стенд на базі еталонної лампи СИ10-300 Прилад для експрес – контролю бактеріальної забрудненості молока
 Screenshot_5  Screenshot_6
Зображення зони плавки Температурне поле на поверхні кристалу