Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні [Електронне видання] :методичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни
для студентів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка, спеціалізації Інформаційно-вимірювальні технології екологічного
моніторингу / Уклад. М. О. Маркін. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 158 с.