САПР [заочна]. Домашня контрольна робота

САПР [заочна]. Домашня контрольна робота

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” заочної форми навчання спеціалізації “Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки”