Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

Вступ до магістратури

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури (5 курс). Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

проводить підготовку магістрів у галузі

15 –Автоматизація і приладобудування

по спеціальності

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

за освітньою програмою:

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

При вступі до магістратури кафедри НАЕПС ти можеш отримати професійні компетенції та диплом магістра за наступними рівнями фахової підготовки:

 • «Магістр» термін навчання: 1 рік 4 міс., освітньо-професійна програма магістерської підготовки; кваліфікація: Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (eng. Master in Metrology and Information Technology).
 • «Магістр» термін навчання: 1 рік 9 міс., освітньо-наукова програма магістерської підготовки, кваліфікація: Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (eng. Master in Metrology and Information Technology).

Якщо ти продовжуєш навчання за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка або отримав диплом бакалавра за напрямом 6.051003 – Приладобудування, тоді тобі потрібно подати документи з 05 по 22 липня 2020 року та скласти вступні випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Умовами прийому) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу (2020).

Увага! Із 2020 року на спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ПОТРІБНО здавати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО!!!

Основні дати етапів вступу до магістратури 2020 року:

 • 06 травня – 03 червня – Реєстрація для складання ЄВІ
 • 01 липня – Початок реєстрації електронних кабінетів
 • 05 – 22 липня – Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ
 • 17 – 25 червня – Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
 • 06 – 29 травня; 05 – 26 липня – Додаткові вступні випробування
 • 01 липня – Вступне випробування з іноземної мови (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
 • 03 липня – Вступне фахове випробування (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
 • 05 – 26 липня – Вступні фахові випробування
 • 05 серпня – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 • не пізніше 18 години 10 серпня – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
 • не пізніше 13 години 14 серпня – Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
 • до 12 години 11 серпня – Термін зарахування вступників за державним замовленням
 • не пізніше 15 серпня – Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Увага! У зв’язку із карантином МОН розробило два сценарії проведення вступної кампанії до магістратури

Конкурсний бал

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT,

де: RA – академічна складова,
RT – складова творчих досягнень.

Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

* 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями (освітніми програмами)).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Додаткова інформація за посиланнями: