Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури (5 курс). Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

проводить підготовку магістрів у галузі

15 –Автоматизація і приладобудування

по спеціальності

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

за освітньою програмою:

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

При вступі до магістратури кафедри НАЕПС ти можеш отримати професійні компетенції та диплом магістра за наступними рівнями фахової підготовки:

 • «Магістр» термін навчання: 1 рік 4 міс., освітньо-професійна програма магістерської підготовки; кваліфікація: Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (eng. Master in Metrology and Information Technology).
 • «Магістр» термін навчання: 1 рік 9 міс., освітньо-наукова програма магістерської підготовки, кваліфікація: Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (eng. Master in Metrology and Information Technology).

Якщо ти продовжуєш навчання за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка або отримав диплом бакалавра за напрямом 6.051003 – Приладобудування, тоді тобі потрібно подати документи з 05 по 22 липня 2020 року та скласти вступні випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Умовами прийому) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу (2020).

Увага! Із 2020 року на спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ПОТРІБНО здавати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО!!!

Основні дати етапів вступу до магістратури 2020 року:

 • 06 травня – 03 червня – Реєстрація для складання ЄВІ
 • 01 липня – Початок реєстрації електронних кабінетів
 • 05 – 22 липня – Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ
 • 17 – 25 червня – Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
 • 06 – 29 травня; 05 – 26 липня – Додаткові вступні випробування
 • 01 липня – Вступне випробування з іноземної мови (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
 • 03 липня – Вступне фахове випробування (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
 • 05 – 26 липня – Вступні фахові випробування
 • 05 серпня – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 • не пізніше 18 години 10 серпня – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
 • не пізніше 13 години 14 серпня – Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
 • до 12 години 11 серпня – Термін зарахування вступників за державним замовленням
 • не пізніше 15 серпня – Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Увага! У зв’язку із карантином МОН розробило два сценарії проведення вступної кампанії до магістратури

Конкурсний бал

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = П1 + П2 + RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT,

де: RA – академічна складова,
RT – складова творчих досягнень.

Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

* 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями (освітніми програмами)).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Додаткова інформація за посиланнями:

 268 total views,  2 views today