Підготовка фахівців

Підготовка фахівців

Спеціалізація:

ІНФОРМАЦІЙНІ вимірювальні ТЕХНОЛОГІЇ екологічної безпеки

Наша мета — чиста земля, чисте повітря, чиста вода

Наша робота — контроль стану довкілля

Освітні рівні:
Чому екологічна безпека?

На сьогодні не викликає заперечень, що техногенна цивілізація руйнує біосферу планети та загрожує не тільки здоров’ю людей, але й самому існуванню людства, що приведе до екологічної катастрофи.

При цьому головним джерелом достовірної інформації про стан довкілля, а отже, найбільш ефективним інструментом впливу на суспільну свідомість, є інформаційні вимірювальні технології в екологічній безпеці та екологічний моніторинг.

Екологічний моніторинг (environmental monitoring) – неперервний контроль змін параметрів екосистеми, їх співставлення і порівняння із значеннями, які вважаються сприятливими для еволюційного розвитку людства.

Місця працевлаштування наших випускників

В Україні існує гостра потреба в спеціалістах, які орієнтуються в новітніх напрямах інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій, розуміють екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки.

Наші випускники працюють на посадах державних службовців у державних управліннях охорони навколишнього природного середовища, в державних екологічних інспекціях в кожній області та в м. Києві, на підприємствах будь-якого профілю, в центрах стандартизації та метрології, інститутах, конструкторських бюро, які займаються розробкою та виробництвом електронної техніки різного призначення.

Випускники кафедри також працюють у галузі комп’ютерних систем збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробувань об’єктів та процесів в різних сферах промисловості, у відділах і лабораторіях з екологічного моніторингу, метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції, в екологічних інстанціях по Україні та по всьому світу.

Місця працевлаштування випускників кафедри НАЕПС та бази практики можна подивитися за посиланням.

Фахівець з  інформаційних вимірювальних технологій екологічної безпеки ніколи не залишиться без роботи!

Концепція підготовки фахівців

Концепція спрямована на вирішення проблем контролю параметрів екосистем: робочої зони, рекреаційної зони, житлових зон, і орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах.

Студенти використовують операційні системи Microsft Windows 10, Gentoo GNU/Linux, OpenWRT, мови програмування ASM, C/C++, C#, NET, PHP, Python, Bash, HTML, CSS, JScript.

Студенти вивчають інформаційно-вимірювальні технології екологічної безпеки, які базуються на сучасних рішеннях комп’ютерних мереж.

Основу фахової компоненти становлять навчальні дисципліни:

 • Інформаційні та інтелектуальні технології
 • Комп’ютерні технології
 • Інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ (CCD)

 • Інформаційно-вимірювальні технології визначення та контролю властивостей матеріалів
 • Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні
 • Інтернет технології
 • Екологічна безпека та аудит
 • Інформаційні технології безпеки
 • Наноматеріали та нанотехнології
 • Геоінформаційні технології
 • Аналітичні екологічні прилади
На кафедрі обладнані сучасні навчально-наукові лабораторії:

Працює гурток «Інтернет технології майбутнього», в рамках якого студенти розглядають питання функціонування ІоТ (Інтернету речей) та проблеми переходу мереж з протоколу IPv4 на IPv6.

Є можливість стажування та роботи у Європі та в США!

Студенти проживають у сучасних гуртожитках, мають можливість займатися спортом, брати участь у культурних програмах життя університету!