Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст” для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спеціальності 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи”. Л.П.Медяний, НТУУ “КПІ”, НАЕПС, 2009