Теми, керівники та рецензенти магістерських дисертацій (заочна)

Теми, керівники та рецензенти магістерських дисертацій (заочна)

Захист диплома
Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника       Рецензент
Беспалов Максим Олегович Оцінка впливу викидів автозаправної станції на забруднення атмосфери міста асистент, к.т.н. Івасенко В.М. к.т.н., доц. Павловський О.М.
Власюк Віталій Анатолійович Вдосконалення методів використання інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ в пірометричних задачах доцент, к.т.н. Маркіна О.М. к.т.н., доц. Півторак Д.О.
Корнієнко Богдан Андрійович Вдосконалення інструментально-методичного забезпечення телевізійного вимірювального приладу доцент, к.т.н., доц. Маркін М.О. к.т.н., доц. Аврутов В.В.
Кривоногов Олександр Сергійович Удосконалений скануючий пристрій безконтактного контролю температури професор, д.т.н., проф. Маслов В.П. к.т.н., доц. Аврутов В.В.
Лисенко Денис Дмитрович Оцінка впливу викидів котелень на пелетах на забруднення атмосфери міста асистент, к.т.н. Івасенко В.М. к.т.н., доц. Лакоза С.Л.
Маняка Василь Петрович Контроль екологічного стану території з використанням математичного моделювання доцент, к.т.н. Маркіна О.М. к.т.н., доц. Лакоза С.Л.
Назарова Тетяна Сергіївна Аналізатор оксиду вуглецю для лісопаркових зон  доцент, к.т.н. Маркіна О.М. к.т.н., доц. Цибульник С.О.
Прищепа Олена Анатоліївна Фотоелектричний метод дослідження електролюмінісцентних дефектів сонячних елементів у видимому діапазоні випромінювання ст.викладач., к.т.н. Божко К.М. к.т.н., доц. Цибульник С.О.
Сусла Назарій Володимирович Портативний телевізійний засіб вимірювання геометричних розмірів доцент, к.т.н., доц. Маркін М.О. к.т.н., доц. Цибульник С.О.
Шкарівський Руслан Анатолійович Оптико-електронна система для виявлення дефектів клейових з’єднань оптичних деталей доцент, к.т.н., доц. Маркін М.О. к.т.н., доц. Лакоза С.Л.