Додаткові бали до стипендії

Додаткові бали до стипендії

Заяви студентів приймаються
до 18 грудня 2018 року
(зразок заяви знаходиться в деканаті)

стипендія

Відповідно до п. 3.7. нових правил призначення академічної стипендії 
(Наказ №1/253 від 16.07.2018 р.): Студент, який претендує на врахування в рейтингу додаткових балів, особисто подає заяву  на ім’я голови Стипендіальної комісії факультету з відповідним проханням.

До заяви додаються відповідні документи (копії та оригінал для огляду) з посиланням на відповідний електронний ресурс (за наявності), що підтверджують його досягнення.

Стипендіальна комісія факультету перевіряє надану студентом інформацію та надає рекомендації про врахування або неврахування додаткових балів у Рейтинг. В разі виявлення недостовірної інформації студент позбавляється права на отримання додаткових балів.

Перелік підстав для врахування в рейтинг додаткових балів:

 1. Наукові конкурси та проекти (стартал-проекти, хакатон тощо), за офіційним запрошенням Університету до участі (Призери Міжнародних, призери Всеукраїнських, участь Міжнародна/Всеукраїнська).
 2. Відкриті наукові конкурси та проекти (стартап-проекти, хакатон тощо), в яких студенти брали участь із власної ініціативи (Призери Міжнародних / Всеукраїнських).
 3. Міжнародні олімпіади (Призери, участь).
 4. Всеукраїнські олімпіади (згідно з переліком МОН) (Призери, участь).
 5. Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт (згідно з переліком МОН) (Призери, участь).
 6. Участь у науково-дослідницькій роботі(наукові студентські гуртки). Не враховується участь в спортивних секціях, гуртках, клубах за інтересами, в творчих колективах.
 7. Отримання патента.
 8. Авторські свідоцтва.
 9. Публікація у фахових наукових виданнях (цитовані видання).
 10. Міські спортивні змагання (Призери, участь).
 11. Всеукраїнські спортивні змагання (Призери, участь).
 12. Міжнародні спортивні турніри / Чемпіонати Європи, Світу, Універсіади, Олімпійські ігри (Призери, участь).
 13. Персональні мистецькі виставки (представлення Університету будь-якого рівня).
 14. Творчі колективи Університету зі званням «Народний» (Призери Всеукраїнських фестивалів, конкурсів тощо, Призери Міжнародних фестивалів, конкурсів тощо).
 15. Участь у громадському житті в Університеті (студентське самоврядування, профспілкова діяльність, соціальна активність, Студентська соціальна служба, Центр розвитку кар’єри, Юридична клініка «Defendo», студентські низові ініціативи тощо).