Програма з підготовки аспірантів (PhD) 2020

Програма з підготовки аспірантів (PhD) 2020

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі

15 –Автоматизація і приладобудування

по спеціальності

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

освітня програма

Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

і включає наступні напрями:

  1. Технології прогнозування стану навколишнього природного середовища.
  2. Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки.
  3. Інформаційно-вимірювальні системи контролю промислових технологій.
Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
Прізвище та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідженняНаковий керівник
Довгаль Артем Володимирович 2019 Широкосмугові високовольтні вимірювальні підсилювачі д.т.н., проф. Туз Ю.М.
Саутін Олександр Юрійович 2019 Методи моніторингу багатопараметричного об’єкту при наявності стахостичного зв’язку д.т.н., проф. Володарський Є.Т.
Ліщенко Ольга Сергіївна 2018 Підвищення точності вимірювання вологості сипких матеріалів надвисокочастотними методами д.т.н., проф. Шевченко К.Л.
Ревуцька Ганна Ігоревна 2018Підвищення точності оцінки визначальних параметрів якості води д.т.н., проф. Шевченко К.Л.
Левицький Сергій Анатолійович 2017 Метод та засіб компенсації похибок вихідних параметрів вентиляції у апаратах штучної вентиляції легенівд.т.н., проф. Шевченко К.Л.
Довгалюк Руслана Юріївна 2019 Контроль та вимірювання температурних полів за допомогою матричних елементівк.т.н., доцент Маркін М.О.
Свита Максим Петрович2018Вдосконалення конструкції приладів для вимірювання швидкості та об҆’ємної витрати пилогазових потоків д.т.н., проф. Защепкіна Н.М
Дорожинська Ганна Василівна   2017Удосконалений сенсор на основі явища поверхневого плазмонного резонансуд.т.н., проф. Маслов В.П.
Авагумян Ані Арменівна   2017Удосконалення методів визначення гігієнічних властивостей матеріалів із застосуванням телевізійної інформаційно-вимірювальної системи д.т.н., проф. Защепкіна Н.М
Наконечний Олександр Анатолійович   2017Цифрова аналітична інформаційно- вимірювальна система контролю якості продуктів харчування із застосуванням телевізійних засобів вимірювань. д.т.н., проф. Защепкіна Н.М
Пахальчук Олег Віталійович 2018 Методи і засоби контролю ваги автотранспортних засобів в динамічному режимі д.т.н., проф. Єременко В.С.
Осінцева Марія Борисівна 2017 Метод та система ідентифікації моноімпульсних сигналів з локалізованими параметрами д.т.н., проф. Єременко В.С.
Васильєва Вікторія Григорівна 2016 Метрологічне забезпечення аналітичних вимірювань. Розробка інформаційно-вимірювального та алгоритмічного забезпечення аналітичних вимірюваньк.т.н., доцент Шведова В.В.
Вступникам до аспірантури у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:
№ п/пНазва темиЗміст завданняНауковий керівник
1. Визначення параметрів електричних машин змінного струму з використанням тестових процедур Методи опосередкованого визначення параметрів електричних машин. Джерела похибок та їх вплив на точність непрямого вимірювання параметрів електричних машин. Розробка та обґрунтування тестових процедур для визначення параметрів електричних машин. Оцінка невизначеності вимірювання параметрів електричних машин при використання запропонованих процедур. к.т.н., доцент Стаценко О.В.
2. 1. Удосконалення методів та засобів оцінювання параметрів якості продуктів харчування.
2. Визначення властивостей матеріалів із застосуванням телевізійних засобів вимірювання.
1. Аналіз методів та засобів оцінювання параметрів якості продуктів харчування.
2. Оцінювання невизначеності пилопроникності текстильних матеріалів за шкалою з нечіткою лінгвістичною змінною.  
д.т.н., проф. Защепкіна Н.М.
3. Метод метрологічного забезпеченя навігаційних супутникових систем на основі динамічного управління нформаційними потоками ІВС Дослідження застосування динамічного управління потоками інформації для підвищення якості функціонування супутникових навігаційних систем. д.т.н., проф. Шульга О.В.
4. Удосконалений сенсор на основі явища поверхневого плазмонного резонансуВстановлення критеріїв оцінки параметрів сенсорів на основі явища поверхневого плазмонного резонансу. д.т.н., проф. Маслов В.П.
5. Розвиток методів застосування лінгвістичних шкал при вимірюваннях і діагностуванні. Розробка та удосконалення методів застосування лінгвістичних шкал для опрацювання даних різних типів к.т.н., доц. Яремчук Н.А.