Позиція “Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення”

Виконані НДР

Участь кафедри у проекті «Розробка науково-технологічних основ одержання унікальних матеріалів в космосі та створення спеціалізованої технологічної апаратури» в рамках Національної космічної програми України «Міжнародна орбітальна станція-2», при виконанні якого в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України  була розроблена і запатентована унікальна технологія зонної плавки в умовах мікрогравітації (Патент на винахід №83148. Патон Б.Є., Порєв В.А., Асніс Ю.А. та ін. «Установка для електронно-променевої зонної плавки матеріалу в космосі в умовах мікрогравітації і космічного вакууму». 10.06.2008р.).

Для контролю і комп’ютеризованого керування процесом електронно-променевої технології плавки фахівцями кафедри створено:

  • Теорію процесу формування поля яскравості зони плавки кремнію в умовах електронно-променевої безтигельної зонної плавки (НДР № 2453, № Держреєстрації 0100U000625);
  • Наукові основи та методологію комплексного контролю і комп’ютеризованого керування процесом електронно-променевої технології отримання надчистих напівпровідникових матеріалів та матеріалів із заданими властивостями (НДР № 2551, № Держреєстрації 0102U002215);
  • Математичну модель формування поля яскравості зони розплаву при наявності багатократного перевідбиття випромінювання, на базі якої розроблено метод підвищення точності вимірювання геометричних, динамічних і температурних параметрів зони розплаву та інформаційно – вимірювальний засіб для контроля технології зонної плавки в умовах мікрогравітації (ДЗ/395-2007, № Держреєстрації 0107U007207).

 

Позиція “Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів”

Виконані НДР

2011 р. «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей оптико-електронних приладів». Договір № 232/27-11, № Держреєстрації 0111U009610.

2012 р. «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей електронних приладів». Додаткова угода № 1 до договору № 232/27-11, № Держреєстрації  0112U006802.

2014 р. «Розроблення способу телевізійного контролю якості інфрачервоних матеріалів електронної техніки та нанокристалічних матеріалів». Договір № 13/27-14, № Держреєстрації 0114U005067

2015 р. «Розробка методу контролю якості склокристалічних матеріалів з використанням телевізійної вимірювальної системи». Договір № 28/27-15 від 29.05. 2015 р. № Держреєстрації 0115U001576.

Навчальні дисципліни

  • Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних технологій
  • Новітні інформаційно-вимірювальні технології
  • Інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ
  • Інформаційні технології
  • Комп’ютерні технології
  • Наносенсори

На кафедрі створена єдина на сьогодні в Україні навчально-наукова лабораторія телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки з повним циклом інструментального забезпечення унікальних і високоточних вимірювань—від сучасних апаратно-програмних засобів вимірювання до належного метрологічного забезпечення, на базі якої співробітники та аспіранти проводять наукові дослідження, а студенти виконують лабораторні роботи.

За тематикою розділу  захищено біля 50 дипломних проектів, робіт,  магістерських дисертацій, а також 1 докторська та 4 кандидатських дисертації.

 392 total views,  1 views today