ПН-81мп Залік з переддипломної практики

ПН-81мп Залік з переддипломної практики

Залік з переддипломної практики для 2 курсу ОР «Магістр», групи ПН-81мп відбудеться 28.10.19 року о 11 годині на кафедрі НАЕПС, аудиторія 2-4-1. При собі мати:

  1. Звіт з переддипломної практики з підписом наукового керівника.
  2. Індивідуальне завдання на практику.
  3. Залікову книжку.
  4. Щоденник з практики з підписами й відгуком керівника магістерської дисертації та печатками бази практики («прибув», «вибув»).