Захист магістерських дисертацій 2019 (ПН-81мп)

Захист магістерських дисертацій 2019 (ПН-81мп)

Попередній захист магістерських дисертацій пройде
27 листопада 2019 з 12:00 (ауд. 1-3а-1)

На передзахист студент має представити готову магістерську дисертацію, виконану згідно завдання та календарного плану. Кожна робота попередньо перевіряється керівником дисертації та затверджується його підписом.

Увага!!! Студенти, які не пройшли передзахист наукових робіт до 01 грудня ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННІ З’ЯВИТИСЬ на засідання кафедри 04 грудня о 14:30 зі своєю роботою.

Перевірка на плагіат та оприлюднення роботи здійснюється тільки після проходження студентом передзахисту!
  • Перевірка на відсутність плагіату здійснюється к.т.н. Івасенко В.М.. Завантаження робіт  здійснюється науковим керівником у форматі doc (docx)!
  • Оприлюднення робіт на сайт кафедри виконує к.т.н., доцент Маркін М.О. (ауд 2-3а). Після допуску до захисту дисертації подати повний текст магістерської дисертації у форматі pdf та doc на електронну адресу: naeps@naeps.kpi.ua. В темі листа вказати: “МД прізвище та ініціали”.

Допуск до захисту магістерської дисертації відбудеться 9-11 грудня 2019 у кабінеті завідувача кафедри Защепкіної Н.М. Для допуску потрібно надати всі необхідні супровідні документи: відгук керівника, довідка про наукові роботи (апробація), затверджена керівником та консультантами (стартап-проект) представлена на передзахист магістерська дисертація.

Захист магістерських дисертацій відбудеться 17-18 грудня 2019 (ауд. 1-3а)

Документація: