Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни “ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ” для студентів спеціальності 7.05100304

 

Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни “ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ” для студентів спеціальності 7.05100304

Телевізійні наукові та технологічні прилади і системи

Телевізійні наукові та технологічні прилади та системи [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи” / Уклад.: В. А. Порєв, С. Х. Кушнір, М.О. Маркін [та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – К. : НТУУ “КПІ”, 2008. – 44 с.

Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни “Проектування приладів” для студентів спеціальності 7.05100304

 

Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни “Проектування приладів” для студентів спеціальності 7.05100304

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “ВП-02. Прилади неруйнівного контролю”

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “ВП-02. Прилади неруйнівного контролю”

для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.051003 – “Приладобудування”

7.05100304, – “Прилади і системи екологічного моніторингу”

 

Форма навчання – денна, заочна

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “ВП-02. Прилади неруйнівного контролю”

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

ВП-02. Прилади неруйнівного контролю

 

для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.051003 – “Приладобудування”

7.05100304, – “Прилади і системи екологічного моніторингу”

 

Форма навчання – денна, заочна

Екзаменаційні питання

 

ЗАВДАННЯ

до екзамену з дисципліни

“Прилади контролю якості харчових продуктів”

для студентів спеціальностей 7.05100304, 8.05100304 –

Прилади і системи екологічного моніторингу

Прилади для вимірювання параметрів навколишнього середовища (конспект лекцій)

Прилади
для вимірювання параметрів навколишнього середовища
( конспект лекцій)
Укладач  к.т.н. доцент Трасковський В.В.
Прилади для вимірювання параметрів навколишнього середовища
(конспект лекцій)
Укладач  к.т.н. доцент Трасковський В.В.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ”
Напрям підготовки 6.051003 ―Приладобудування‖
Курс – 5             Семестр – 9
Лекції – 54 год.           Іспит – 9 сем.
Практичні – 108 год.
Самостійна робота – 126 год.
Всього – 288 год.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ”

Напрям підготовки 6.051003 ―Приладобудування

Курс – 5

Семестр – 9

Лекції – 54 год.

Іспит – 9 сем.

Практичні – 108 год.

Самостійна робота – 126 год.

Всього – 288 год.