Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст” для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спеціальності 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи”. Л.П.Медяний, НТУУ “КПІ”, НАЕПС, 2009

Інформаційні технології в екології [Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт]

Інформаційні технології в екології. Геоінформаційні технології екологічного моніторингу [Текст]: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для спеціальності “Прилади і системи екологічного моніторингу” ОКР 7. 05100304, 8.05100304 / Уклад. В.А.Порєв, В.П. Маслов – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 20 с.