МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ. Частина 1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ. Частина 1

 

Офісні комп’ютерні технології. Частина 1 [Текст] : метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 50 с.

 

Методичні вказівки визначають вимоги до структури і змісту комп’ютерних практикумів з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”.

Опис кожного практикуму містить короткі теоретичні відомості і перелік питань, які слід вивчити самостійно, користуючись конспектом лекцій, спеціальною літературою, або довідковою системі самого програмного засобу

 

 

Навчальне видання

 

ОФІСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЧАСТИНА 1

 

 

Укладач:               Маркін Максим Олександрович, канд. техн. наук

 

Відповідальний

редактор:              Приміський Владислав Пилипович, канд. техн. наук, доц.

 

Рецензент:             Киричук Юрій Володимирович, канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладача

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.